Novice

Footprints za glasbene agente, producente in menedžerje

Razpis projekta Footprints s podporo Ustvarjalne Evrope je namenjen usposabljanju mladih glasbenih agentov, menedžerjev in promotorjev. Prijave odprte do 14. februarja 2022.

Priložnosti · 2. februarja 2022

Footprints je projekt sodelovanja, ki si prizadeva za reformo glasbenega sektorja in ki v svoje dejavnosti vpeljuje vrednote družbene, ekonomske in okoljske odgovornosti. Pri projektu s podporo Ustvarjalne Evrope sodelujejo zavod Druga godba (SI), Périscope: Musiques Innovantes (FR), INTL Jazz Platform (PL), Austrian Music Export (AT), Bimhuis (NL) in Oslo Jazz Festival (NO).

RAZPIS Footprints je namenjen študentom in diplomantom specializiranih študijev, pa tudi že uveljavljenim delavcem v kulturi, ki bi želeli razviti novo dejavnost. Udeleženci morajo biti zelo motivirani in hkrati pokazati interes po vključevanju v razvoj podjetniške dejavnosti. Imeti morajo ustrezna znanja in spretnosti na glasbenem področju ter biti sposobni delati samostojno.

Izbrani kandidati bodo sodelovali z glasbeniki, ki bodo izbrani na ločenem razpisu Footprints za glasbenike. Obenem bo izbranim agentom omogočeno sodelovanje s partnerji projekta Footprints, ki bodo z njimi delili svoje bogate izkušnje in specifična znanja.

POGOJI UDELEŽBE
* Udeleženci razpisa morajo biti stari najmanj 18 let. Obvezno je aktivno znanje angleškega jezika.
* Udeleženci razpisa morajo biti rezidenti ene od naštetih držav: Poljska, Avstrija, Nizozemska, Norveška, Slovenija, Francija.

PROGRAM
Izbrani agenti se bodo v letu 2022 udeležili dveh večdnevnih delavnic s strokovnjaki:
* Les Ateliers Footprints, 2.–6. maj, Lyon, Francija
* INTL Jazz Platform: Footprints Edition, 10.–14. julij, Lodž, Poljska

PODPORA Footprints (svetovanje, mentorstvo, denarno) bo namenjena skupaj šestim obetavnim in ambicioznim agentkam/agentom. Udeležili se bodo večdnevnega usposabljanja v tujini za krepitev podjetniškega potenciala na področju kroženja umetnikov s poudarkom na trajnosti.

Rok za prijavo je 14. februar 2022. O izboru bodo kandidatke/kandidati obveščeni marca 2022.
Dodatne informacije (pogoji za sodelovanje in prijavni obrazec) so dostopne na spletni strani Druga godba.

Komu je že uspelo v letu 2021, preveri tukaj.
Naslednji razpis projekta Fooprints za usposabljanje mladih glasbenikov v letu 2022 bo objavljen marca.