Novice

Fivia in Cinemania prejeli MEDIA podporo za distribucijo petih filmov

Distribucijski hiši Fivia in Cinemania s skupaj doseženih 13.000 EUR podpore za pet evropskih filmov sta bili uspešni v okviru prvega roka izjemno konkurenčnega razpisa za selektivno distribucijo (EACEA 12/207, rok 5. 12. 2017). Čestitamo!

Rezultati · 8. maja 2018

Fivia je ponovno najuspešnejša z 10.400 EUR podpore MEDIA za filme Undir Trénu (IS), Foxtrot (IL), L’Apparition (FR) in Le Fidèle (BE), medtem ko bo Cinemania Group prejela 2.600 EUR za projekt distribucije filma Ubijanje svetega jelena (UK).

Vsi letošnji uspešni kandidati so na razpisu za selektivno distribucijo zaradi spremenjenega načina dodeljevanja sredstev prejeli prvotno zaprošene zneske (in ne zmanjšanih), zato je povprečna podpora na projekt višja kot do sedaj. Posledično je bilo v tokratni zaostreni konkurenci število podprtih projektov manjše (37 % uspešnost) v primerjavi s prvim rokom lanskega razpisa (61 % uspešnost!): od 451 upravičenih projektov jih je podporo prejelo 165. Skupni znesek dodeljenih sredstev je 2,8 milijona EUR.

Filmi iz t. i. srednjih držav so ob prijavi imeli zagotovljenih že 20 zainteresiranih distributerjev, medtem ko je za filme iz t. i. malih držav lestvica postavljena res visoko: 29 zainteresiranih distributerjev.
Še posebej izpostavljamo, da je 75 % vseh prijaviteljev v tem selekcijskem krogu izpolnilo prednostni kriterij predhodne uspešnosti na razpisu za avtomatično distribucijo, medtem ko jih je lani bilo 50 %.

Več o rezultatih podpore za selektivno distribucijo: EACEA 12/207, rok 5. 12. 2017.
Rezultate drugega roka pričakujemo jeseni.
Več o razpisu za selektivno distribucijo (EACEA 12/207, rok 5. 12. 2017).