Novice

Evropska komisija napovedala premostitvene ukrepe za kulturo

Evropski ministri za kulturo so izmenjali informacije o trenutnem stanju v kulturi in premostitvenih ukrepih na nacionalni in evropski ravni. Evropska komisija je za kulturni in ustvarjalne sektorje zagotovila sredstva prek Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada ter instrumentov državne pomoči in SURE. Prilagoditve tudi za upravičence programa Ustvarjalna Evropa.

V sklopu programa Ustvarjalna Evropa bo Komisija sprejela tudi naslednje specifično sektorske ukrepe za podporo kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, vključno z avdiovizualnim:
– maksimalna prilagodljivost za tekoče projekte (projektne aktivnosti);
– 2 milijona evrov za čezmejno mobilnost uprizoritvenih umetnosti, s poudarkom na digitalni in virtualni izmenjavi (podporna shema bo oblikovana maja letos);
– 5 milijonov evrov za kinematografe v mreži Europa Cinemas;
– dodatna sredstva za knjižne prevode znotraj aktualnega razpisa za leto 2020;
– Komisija je prav tako podaljšala nekatere razpisne roke in bo pospešila izbirni postopek, tudi za projekte sodelovanja 2020 z namenom čim hitrejšega predfinanciranja projektov;
– čimbolj učinkovita uporaba jamstvene sheme za kulturni in ustvarjalne sektorje.

Komisija je pozvala vse prejemnike podpore Ustvarjalne Evrope, ki so svoje dejavnosti v danih okoliščinah preselili v virtualno okolje, da se pridružijo promocijski akciji na družbenih medijih #CreativeEuropeAtHome, s katero se tem dogodkom daje dodatna vidnost.

Mariya Gabriel, komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino je izpostavila tri horizontalne premostitvene ukrepe oz. pobude Komisije. Več tukaj.

Priporočamo ogled in branje:
Evropska komisija napovedala premostitvene ukrepe za kulturo
– Tiskovka po ministrskem srečanju tukaj (25 min 27s).
– Povzetek ministrske konference na spletu hrvaškega predsedovanja EU.
– Tudi slovenski minister za kulturo je sodeloval na neformalni videokonferenci (glej splet MK).
Kako se ukrepov za obvladovanje posledic pandemije koronavirusa na področju kulture lotevajo evropske države?
Slovenski izvajalci projektov Ustvarjalna Evropa predlagajo 4 sklope ukrepov za premostitev težav.
Koronavirus in posledice za filmsko industrijo.