Več

Forum Mobilnost ZA ustvarjalnost: prijave odprte

21.08.2023

Z domačimi in tujimi strokovnjaki bomo 12. septembra v Ljubljani razpravljali o trajnostni in pravični (mednarodni) mobilnosti v kulturi. Dan kasneje bomo forum zaokrožili s praktično in strateško delavnico načrtovanja trajnostne mobilnosti in zelene pisarne. Vabljeni!

Forum Mobilnost ZA ustvarjalnost: prijave odprte
Več

Kako umazano je torej tvoje potovanje?

15.05.2019

Kot pravi dr. Kajfež Bogataj, nas je eksponentni vpliv družbeno-ekonomskih trendov in globalnega letalskega prometa na planetarne meje pripeljal do trenutka, ko naš cilj ni več, da bi svojim vnukom zapustili lep planet, temveč je na kocki naše preživetje kot tako. Zato poziva k nujnim institucionalnim, infrastrukturnim, gospodarskim, tehnološkim in družbenim inovacijam. #Mobility4Creativity

Kako umazano je torej tvoje potovanje?
Več

Kako lahko Ustvarjalna Evropa prispeva k okoljski trajnosti

07.06.2023

Evropska komisija je objavila študijo Greening of the Creative Europe Programme z ukrepi, ki bi jih moral sprejeti program Ustvarjalna Evropa, da bi postal bolj trajnosten in podprl cilje EU na področju podnebnih sprememb.

Kako lahko Ustvarjalna Evropa prispeva k okoljski trajnosti