Več

Kako umazano je torej tvoje potovanje?

15.05.2019

Kot pravi dr. Kajfež Bogataj, nas je eksponentni vpliv družbeno-ekonomskih trendov in globalnega letalskega prometa na planetarne meje pripeljal do trenutka, ko naš cilj ni več, da bi svojim vnukom zapustili lep planet, temveč je na kocki naše preživetje kot tako. Zato poziva k nujnim institucionalnim, infrastrukturnim, gospodarskim, tehnološkim in družbenim inovacijam. #Mobility4Creativity

Kako umazano je torej tvoje potovanje?