Novice

Animateki letos več MEDIA sredstev Ustvarjalne Evrope!

Mednarodni festival animiranega filma Animateka je na drugem roku MEDIA razpisa za podporo filmskim festivalom v 2019 pridobil najvišji znesek podpore do sedaj: 46.000 EUR! Od skupaj 35 festivalov, podprtih v tem razpisnem krogu, je Animateka eden od le petih animiranemu filmu posvečenih evropskih dogodkov in letos edini slovenski filmski festival s podporo Evropske komisije.

Rezultati · 25. septembra 2019

Od maksimalnih 100 točk so ocenjevalci projektni prijavi Animateke dodelili izjemnih 92,5 točk, pri čemer je za uspeh bilo potrebnih 83 točk. Še več, zahvaljujoč prijavi znotraj drugačnega tipa festivalov kot doslej, bo Animateka črpala višjo podporo kot kadarkoli, in sicer 46.000 EUR (namesto 33.000 EUR), kar je 28 % proračuna festivala.

Ocenjevalci so svojo podporo 16. ediciji Animateke, ki bo potekala med 2. in 8. decembrom 2019, utemeljili tako: Animateka je mlad festival, ki z bogatim programom evropskih filmov in del iz držav nizke AV zmogljivosti nenehno dosega občinstva. Poleg številnih celoletnih dejavnosti za promocijo evropske produkcije in talentov, ima festival inkluzivno strategijo doseganja novih občinstev. Predstavljene izobraževalne dejavnosti so raznolike in prilagojene starosti. Partnerstva z nacionalnimi in mednarodnimi kulturnimi organizacijami in drugimi filmskimi festivali utemeljujejo položaj festivala na mednarodnem prizorišču in prispevajo k promociji evropske kinematografije. Profili in zadolžitve ključnih članov projektne ekipe so dobro utemeljeni.

Izvajalska agencija je sicer v okviru drugega roka razpisa EACEA 32/2018 (7. maj 2019) podprla 35 filmskih festivalov iz 20 držav od prijavljenih 78 projektov iz 30 držav. Mešani (globalni) program ima 14 festivalov, dokumentarnemu filmu je posvečenih 8, kratkemu 7, animiranemu pa 5 festivalov, medtem ko eden obravnava mlada občinstva. Skupno jim je dodeljeno 1.616.000 EUR podpore. Sedem filmskih festivalov, med njimi je tudi Ljubljanski mednarodnih filmski festival – LIFFe, je uvrščeno na rezervni seznam. V primeru, da bo Evropska komisija do konca leta 2019 zagotovila dodatna finančna sredstva, se tudi njim obeta sofinanciranje.

Ob ponovnem izjemnem uspehu je Sanja Čakarun, predstavnica za odnose z javnostmi festivala Animateka, dejala: Zadovoljni smo, da sta kakovost in pomen našega festivala znova prepoznana tudi v evropskem merilu. Vsako leto poskušamo narediti korak naprej, se razvijati v nove smeri, ponuditi občinstvu več, nadaljevati uspešne projekte in začenjati nove. Želimo si, da bi animirani film dosegel čim širše občinstvo. Doseganje zastavljenih ciljev pa nam v veliki meri omogoča tudi podpora podprograma MEDIA Ustvarjalne Evrope.

Celoten seznam podprtih festivalov je na voljo na spletni strani Izvajalske agencije.

Pravkar je bil objavljen tudi nov razpis za podporo filmskim festivalom v 2020 EACEA 26/2019 z rokoma prijave 21. nov. 2019 in 23. apr. 2020. Novost letošnjega razpisa je, da se bodo na drugem razpisnem roku za podporo potegovale tudi mreže evropskih festivalov.