Novice

Znani prvi rezultati Kultura premika Evropo za individualno mobilnost

Evropska komisija in Goethe institut podporo dodelila več kot 1.800 upravičencem, med njimi je tudi 30 slovenskih umetnikov in kulturnih delavcev. Čestitamo!

Rezultati · 14. julija 2023

Na prvi javni razpis Kultura premika Evropo – Culture Moves Europe (CME) za individualno mobilnost, ki je bil odprt med 10. oktobrom 2022 in 31. majem 2023, je prispelo 4.665 prijav, vključujoč 7.689 umetnikov in kulturnih delavcev.

Evropska komisija in Goethe institut sta podporo dodelila več kot 1.800 upravičencem, med njimi 30 slovenskim umetnikom in kulturnim delavcem. Skupni znesek dodeljenih nepovratnih sredstev za mobilnost znaša 3,6 milijona EUR, povprečni znesek na prejemnika nepovratnih sredstev pa je približno 2.000 EUR. Pavšalni izračun kaže, da so slovenski ustvarjalci in kulturni delavci skupaj prejeli približno 60.000 EUR podore* (skupni znesek je odvisen od trajanja izbranih projektov in dodatkov, izplačanih po izvedbi projektov).

Prejemniki podpore CME za individualno mobilnost so upravičeni do povračila potnih stroškov, dnevnic idr. dodatkov npr. za zeleno potovanje. Podpora Kultura premika Evropo je namenjena povezovanju in ustvarjanju, sodelovanju, neformalnemu učenju ali raziskovanju bogate evropske kulturne dediščine v drugi državi programa Ustvarjalna Evropa.

Popularne zahodnoevropske države

Na prvem razpisu Kultura premika Evropo za individualno mobilnost je podpora razdeljena v 40 evropskih držav. Največ podpor za mobilnost prejmejo umetniki in kulturni delavci iz Nemčije, Italije, Francije, Španije, Ukrajine (vključno za štiri virtualne projekte) ter Belgije in Nizozemske. Projekti mobilnosti se bodo izvajali v skupaj 38 različnih evropskih državah, med najbolj priljubljenimi destinacijami pa so Nemčija, Francija, Italija, Španija, Portugalska in Nizozemska. Na seznamu ciljnih destinacij je tudi Slovenija, kjer bo svoj projekt mobilnosti izvajalo skupaj 25 umetnikov in kulturnih delavcev.

Glede na področje kulture je največ izbranih projektov z vizualnih in uprizoritvenih umetnosti ter glasbe. Arhitektura, (modno) oblikovanje ter literarno prevajanje so bili po številu prijav manj zastopanimi sektorji.

Umetniki in kulturni delavci naklonjeni trajnostnemu potovanju

Kultura premika Evropo omogoča nekatere dodatne spodbude (top-ups), ki jih upravičenci CME prejmejo poleg potnih nadomestil in dnevnic. Kar 776 (42,5 %) prejemnikov podpore CME je zaprosilo za t. i. zeleno dopolnilo, ki je namenjeno bolj trajnostnemu potovanju. 315 upravičencev prejme družinski dodatek, 37 upravičencev potuje iz/v čezmorske države in ozemlja, ki so povezana z državami članicami EU. Vizumski dodatek prejme 28 umetnikov in kulturnih delavcev, 18 pa dodatna sredstva za kritje stroškov, povezanih s posebnimi potrebami.

*Opozarjamo, da se podatki o številu in višini podpore EU lahko še spremenijo. Motovila (CED Slovenija) ne razpolaga s seznamom umetnikov in kulturnih delavcev, ki so prejeli podporo CME.

Več o Kultura premika Evropo

Kultura premika Evropo je ukrep za podporo mednarodni mobilnosti v kulturi s podporo programa Ustvarjalna Evropa, ki ga med leti 2022 in 2025 izvaja Goethe Institut.

Podpora je namenjena umetnikom in kulturnim delavcem za strokovno izpopolnjevanje v tujini, mednarodno sodelovanje, koprodukcije, soustvarjanje ali predstavitev dela novemu občinstvu. Cilj ukrepa je v triletnem obdobju podeliti približno 7.000 podpor, posebna pozornost pa je namenjena uveljavljajočim se umetnikom.

Novi razpisi Kultura premika Evropo za individualno mobilnost bodo predvidoma objavljeni oktobra 2023.

Več informacij: