Novice

Zgodovinski uspeh Društva slovenskega animiranega filma!

Prvič v zgodovini sodelovanja v podprogramu MEDIA med uspešnimi projekti za spodbujanje dostopa do trgov je tudi prijavitelj iz Slovenije! Društvo slovenskega animiranega filma je v vlogi vodilnega partnerja za koprodukcijsko srečanje Višegrad Animation Forum prejelo 60.000 EUR. Iskrene čestitke!

Rezultati · 2. julija 2018

Objava rezultatov razpisa podprograma MEDIA za dostop do trgov (EACEA/18/2017, rok 15. februar 2018) je prinesla izjemne novice za Slovenijo.

Vodenje najpomembnejšega koprodukcijskega srečanja za področje animiranega filma v Srednji in Vzhodni Evropi, Višegrad Animation Forum, je od češkega partnerja letos uspešno prevzelo Društvo slovenskega animiranega filma – DSAF.

Ker je v organizaciji VAF-a kot partner sodeloval od njegove ustanovitve pred šestimi leti, je DSAF izjemno zadovoljen z uspešnim prevzemom vodilne vloge pri nadaljevanju in širjenju projekta. VAF je namreč že od letos del nove blagovne znamke CEE Animation (ki je zasnovana na lanskem pilotnem dogodku CEE Animation Workshop v Ljubljani, v soorganizaciji Motovile):

Podpora Ustvarjalne Europe za aktivnosti za dostop do trgov potrjuje, da je program dobro zasnovan in finančno upravičen. Načrtujemo nadaljevanje že uveljavljenega Višegrad Animation Forum pitchinga projektov, kjer se profesionalni publiki predstavljajo animirani projekti v razvoju (kratki, TV serije in celovečerni projekti) in tekmujejo za finančne nagrade ter avtomatsko uvrstitev v programe Cartoon. Promocijo in spodbujanje prikazovanj filmov izbranih mladih avtorjev in avtoric bomo izvajali v programu New Talents. V dialogu s predvajalci, javnimi institucijami in producenti, studii ter ostalimi deležniki iz industrije animiranega filma bomo spodbujali k izboljšanju pogojev za ustvarjanje animiranih filmov v Srednji in Vzhodni Evropi, s poudarkom na podpori koprodukcijskih sodelovanj v regiji in širše. Veseli nas, da bo Društvo slovenskega animiranega filma vodilo program aktivnosti in prispevalo k rasti sektorja v celotni regiji, pa tudi širše.

(Matija Šturm, predsednik DSAF in član izvršnega odbora VAF)

Štiridnevni dogodek vsako leto v začetku maja poteka v okviru Mednarodnega festivala animiranega filma Anifilm v Třeboňu, na Češkem. VAF sicer upravlja konzorcij predstavnikov partnerjev iz petih držav: Slovenije, Češke, Slovaške, Poljske in Madžarske. Od samih začetkov je projekt podprt s sredstvi Ustvarjalne Evrope MEDIE, letos pa je dobra projektna prijava (88/100 točk) upravičila tudi povečanje podpore v primerjavi s preteklimi leti (za izvedbo edicije VAF-a v 2019 bo DSAF prejel 8.000 EUR več sredstev kot je bilo projektu dodeljeno lani).

V oceni prijavne dokumentacije so ocenjevalci posebej pohvalili implementacijo nove spletne platforme, ki bo naslednje leto zaživela v okviru spletne strani VAF-a, dostopna pa bo tako stroki kot publiki. Cilj spletnega orodja bo spodbujanje globalne vidnosti in mednarodnega dosega projektov in ustvarjalnih talentov srednje- in vzhodnoevropske animacije, kot tudi prispevek k razvoju blagovne znamke CEE Animation.

Na razpis se je sicer prijavilo 109 upravičenih prijaviteljev iz 28 držav, 53 izbranih projektov iz 19 držav pa je skupno prejelo 7,5 mio EUR.

VAF je eden od 6 podprtih projektov na področju animiranega filma. Poleg njega so sredstva pridobili še Marché International du Film d’Animation, Animation Production Day in tri pobude platforme Cartoon (Movie, Forum in Connection Canada). S tovrstnim spodbujanjem razvoja trgov animiranega filma Evropska komisija strateško uveljavlja cilje lani zastavljene strategije EU Animation Plan za celostno podporo temu hitro rastočemu segmentu evropske AV industrije.

Več informacij:
Rezultati razpisa: EACEA 18/2017 (rok 15. februar 2018)
Razpisni pogoji za podporo dostopu do trgov: EACEA 18/2017