Novice

Vloga kulture pri vključevanju migrantov in beguncev v družbo

V Bruslju je konec februarja potekalo srečanje na temo socialne integracije beguncev in migrantov. Udeležilo se ga je 50 organizacij iz 17 evropskih držav.

Medsektorski sklop · 22. marca 2017

Evropska komisija je v okviru Podpore za vključevanje beguncev (Ustvarjalna Evropa) in Podpore za reformo politik – socialno vključevanje z izobraževanjem, usposabljanjem in mladimi (Erasmus+), za sofinanciranje izbrala 12 projektov s področja kulture, 27 projektov s področja izobraževanja in 7 mladinskih projektov.

Izbrane projekte združujejo podobni izzivi, problemi in prizadevanja. Najpomembnejše pa je prepričanje, da je socialna vključenost marginalnih skupnosti, migrantov in beguncev možna.
Sicer projekti, podprti v okviru Ustvarjalne Evrope, vključujejo 62 organizacij iz 20 držav. Projekti s področja kulture so v večini usmerjeni v pripovedovanje zgodb in spodbujajo izmenjavo izkušenj med begunci in skupnostjo. Glavni cilj je izgradnja medsebojnega spoštovanja in strpnosti.

»It’s very hard to hate someone when you have been empathising with their stories, or laughing at their jokes… » pravi Neil Beddow, koordinator projekta REACT.

Kot partnerja v projektu Story time – connecting people with the power of art sodeuljeta tudi dve slovenski organizaciji, in sicer Koroška galerija likovnih umetnosti iz Slovenj Gradca in Inter-kulturo iz Maribora. Več informacij o rezultatih razpisa tukaj.

Predstavniki Evropske komisije so v okviru srečanja predstavili tudi politike EU na področju vključevanja beguncev in migrantov. Predstavitve so na voljo spodaj:
Vključevanje državljanov iz tretjih držav: izzivi in prioritete EU (Agnese Papadia, EK)
Vključevanje beguncev na trg dela (Chiara Monti, EK)
Spletna podpora za učenje jezikov (Petronela BURCEAG in Ildiko HEGEDUS, EACEA)
Projekti s področja socialnega vključevanja migrantov in beguncev (dr. Raffaella Greco Tonegutti, EK)

Več informacij:
What can culture do for the social inclusion of migrants and refugees? (Evropska Komisija)
Joint kick-off meeting Social Inclusion & Refugee Integration (Izvajalska Agencija EACEA)