Novice

Uvodno srečanje članov platforme Future Architecture (FuturA)

6. november 2015, ob 9:00, Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Kultura · 29. oktobra 2015

Na razpisu za evropske platforme 2015, v okviru programa Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura, je Slovenija dosegla velik uspeh, saj je izmed treh izbranih projektov bila uspešna tudi platforma Future Architecture s slovenskim vodjo, Muzejem za arhitekturo in oblikovanje (MAO).

V petek, 6. novembra 2015, vas MAO vabi na predstavitev dogodkov v okviru platforme Future Architecture (FuturA), kjer bodo napovedani tudi odprti pozivi za neuveljavljene prihajajoče ustvarjalce in način ter pogoji prijave.

Prva vseevropska platforma, ki začenja delovanje 1. novembra 2015, povezuje 6 festivalov, 5 muzejev, 2 organizaciji za produkcijo in promocijo projektov s področja arhitekture in oblikovanja in 1 založbo.

Z gradnjo odnosov med različnimi institucijami in občinstvi bodo oblikovali močne medsektorske mreže, ki se bodo razvijale ne samo v času trajanja samega projekta, ampak tudi po njegovem koncu.
Člani platforme FuturA so priznani evropski arhitekturni muzeji, festivali in producenti, zavezani k ozaveščanju širše javnosti ter so usposobljeni za spodbujanje sodelovanja različnih javnosti. Prihajajo iz 13 držav, tudi izven meja Evropske unije, s svojimi lastnimi razgibanimi zgodovinami in arhitekturnim razvojem, pa vendar s povezano prihodnostjo.
S tesnejšim povezovanjem svojih programov bodo tako sporočila in ideje predstavljene na platformi FuturA dosegle veliko, široko in pisano evropsko in izven evropsko občinstvo, spodbudile nadnacionalno mobilnost kulturnih in ustvarjalnih akterjev ter kroženje del.

Platforma bo izpostavila prihajajočo generacijo talentov različnih disciplin (oblikovanje, vizualne umetnosti, film in založništvo) in širila njihove ideje o prihodnosti mest, arhitekture in urbanizma.
V dveh letih trajanja (1. november 2015 – 31. oktober 2017), bo predstavila več kot 600 prihajajočih neuveljavljenih ustvarjalcev, oblikovalcev in kustosov s področja arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture, oblikovanja.
25 projektov, ki bo izbranih na odprtem pozivu bo predstavljeno na dogodkih, kot so razstave, konference, predavanja, delavnice in publikacije.

Več o dogodku tukaj.

Več o platformi na CED Slovenija.
Več informacij o rezultatih razpisa za evropske platforme za leto 2015.