Novice

Ustvarjalna Evropa z ukrepom Music Moves Europe podprla KUD Channel Zero

Evropska komisija je objavila rezultate #MusicMovesEurope za štiri ukrepe. Med prejemniki podpore na razpisu za sodelovanje manjših glasbenih prizorišč je tudi KUD Channel Zero. Čestitamo!

Rezultati · 19. januarja 2021
Vir: FB @CreativeEurope.

Music Moves Europe (MME) oz. Glasba premika Evropo predstavlja temeljni okvir za pobude in ukrepe Evropske komisije v podporo evropskemu glasbenemu sektorju. Z MME želi Evropska komisija nadgraditi in okrepiti prednosti glasbenega sektorja: ustvarjalnost, raznolikost in konkurenčnost. Končni cilj je razviti pristno evropsko glasbeno politiko.

Specifični cilji okvirja Music Moves Europe, ki predstavlja poseben ukrep programa Ustvarjalna Evropa, so:
– spodbujati ustvarjalnost in inovacije;
– zaščititi in razširiti raznolikost evropske glasbe;
– pomagati sektorju, da se prilagodi digitalizaciji in jo izkoristi.

Evropski parlament je v letu 2019 podprl pripravljalne ukrepe MME in zagotovil proračun v višini 3 milijone evrov. Komisija je v ta namen objavila spodnje razpise za zbiranje predlogov, za katere so zdaj znani rezultati za:
usposabljanje in profesionalizacijo (razpis EAC/S21/2019, rok prijave 31. okt. 2019),
soustvarjanje in koprodukcije za glasbeni sektor (EAC/S18/2019, rok 30. apr. 2020),
glasbeno izobraževanje in učenje (EAC/S53/2019, rok 30. apr. 2020),
sodelovanje manjših glasbenih prizorišč (EAC/S17/2019, rok 16. dec. 2019).

Na razpisu za sodelovanje manjših glasbenih prizorišč je Komisija podprla skupaj 12 konzorcijev. Med njimi je tudi konzorcij pod vodstvom Szubjektív Érték Alapítvány, v katerega so poleg KUD Channel Zero vključeni tudi Király-Nappali Kft., Kvaka 22, Tamaš Horvat PR Ugostiteljska radnja Zentropia Senta in C. Gulas Exotic Srl. Komisija bo podprla aktivnosti konzorcija v višini 70.000 EUR.
Podpora MME je sicer namenjena vzpostavitvi trajnostnih in inovativnih modelov sodelovanja med majhnimi in srednje velikimi glasbenimi prizorišči ter povečati prepoznavnost in vlogo teh prizorišč v lokalnih skupnostih. Poleg tega je namen podpore povečati kapacitete glasbenih prizorišč, da ostanejo konkurenčne na hitro spreminjajočem se trgu.

Več o #MusicMovesEurope na spletu CED Slovenija in Evropske komisije.

Vir / source: RadioMuse.

To je sicer že druga podpora za slovensko organizacijo med ukrepi #MusicMovesEurope. Komisija je v letu 2019 podprla projekt Radio Muse, ki ga koordinira Radio Študent, kot enega od 10 izbranih inovativnih modelov za distribucijo glasbe na spletu in izven njega, ki bi lahko povečali prepoznavnost evropskega glasbenega repertoarja.