Glasba premika Evropo

Vir: FB @CreativeEurope.

Music Moves Europe (MME) oz. Glasba premika Evropo predstavlja temeljni okvir za pobude in ukrepe Evropske komisije v podporo evropskemu glasbenemu sektorju. Na pobudo Komisije se je oblikoval na podlagi številnih srečanj s predstavniki glasbenega sektorja v letu 2015, se odtlej razvijal, danes pa predstavlja podporo EU za glasbo.

Glasba predstavlja pomemben steber evropske kulture, obenem pa je najverjetneje kulturni in ustvarjalni sektor, ki doseže najširši krog občinstva. Je bistvena sestavina evropske kulturne raznolikosti in ima moč ustvarjanja pozitivnih sprememb v družbi. Glasba ima tudi velik gospodarski pomen: sektor, ki temelji na malih in srednjih podjetjih, zaposluje več ljudi kot filmska industrija in letno ustvari več kot 25 milijard evrov prihodkov.

Z MME želi Evropska komisija nadgraditi in okrepiti prednosti glasbenega sektorja: ustvarjalnost, raznolikost in konkurenčnost. Končni cilj je razviti pristno evropsko glasbeno politiko.

Specifični cilji okvirja Music Moves Europe so:
– spodbujati ustvarjalnost in inovacije;
– zaščititi in razširiti raznolikost evropske glasbe;
– pomagati sektorju, da se prilagodi digitalizaciji in jo izkoristi.

FINANCIRANJE

Doslej je sredstva v okviru programa Ustvarjalna Evropa (podprogram Kultura) s skupnim proračunom približno 57 milijonov EUR prejelo že več kot 90 glasbenih projektov (projekti sodelovanja, platforme, mreže). Primere glasbenih projektov, tudi s slovensko udeležbo, si lahko ogledate na platformi projektnih rezultatov Ustvarjalna Evropa – Creative Europe Projects Results Platform.

Komisija je v svojem predlogu za novi program Ustvarjalna Evropa po letu 2020 uvedla sektorski pristop h glasbi. V skladu s predlogom bi podpora glasbenemu sektorju spodbujala raznolikost, ustvarjalnost in inovacije na glasbenem področju, zlasti distribucijo glasbenega repertoarja v Evropi in širše. Spodbujala bi tudi ukrepe za usposabljanje in razvoj občinstva za evropski repertoar ter podporo za zbiranje podatkov in analizo tega sektorja. Poleg podpore preko programa Ustvarjalna Evropa lahko sektor izkoristi tudi dodatni proračun v višini 1,5 milijona evrov za leto 2018 in 3 milijone evrov za leto 2019 preko pripravljalnega ukrepa “Glasba premika Evropo: podpora evropski glasbeni raznolikosti in talentom”.

UKREPI EU ZA PODROČJE GLASBE

Ukrepi EU v podporo evropskemu kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem (KUS) so medsektorski, pri čemer pokrivajo tudi glasbeni sektor. Čeprav tovrstni medsektorski pristop k sodelovanju EU na področju kulture ostaja značilnost nove evropske agende za kulturo, ki je bila sprejeta maja 2018, Komisija priznava, da ni mogoče oblikovati pristopa, ki bi ustrezal celotnemu KUS, hkrati pa je napovedala sektorske pobude v nekaterih kulturnih sektorjih, zlasti na glasbenem področju.

Države članice Sveta Evropske unije so sklenile, da mora Music Moves Europe postati del skupnega sodelovanja na področju kulture na ravni EU, zaradi česar so bili v novem delovnem načrtu Sveta za kulturo 2019–22 vključeni ukrepi za glasbeni sektor. Sodelovanje držav članic poteka že od junija 2019, ko je bila pobuda MME na dnevnem redu romunskega predsedovanja EU, naslednjič pa bo predvidoma v času portugalskega (2021). Medtem je Komisija v letu 2020 napovedala izvedbo strokovnih delavnic.

PRAVNI OKVIR

Širše pravno okolje predstavlja enega izmed elementov skladnejše sektorske politike o glasbi. Medtem ko EU na področju kulture nima neposredne zakonodajne pristojnosti, zakonodaja EU na povezanih področjih politike neposredno vpliva na glasbeni sektor glede financiranja, delovnih pogojev, plač, mobilnosti itd. Nedavno sprejeta Direktiva o avtorskih pravicah predstavlja dober primer, saj obravnava ključni pomislek za glasbeni sektor ter zagotavlja pravičnejši in preglednejši trg za avtorske pravice.
Z Music Moves Europe želi Komisija zagotoviti, da se interesi sektorja odrazijo tudi na drugih področjih politike, kjer ima EU zakonodajne pristojnosti.

DIALOG

Dialog med Komisijo in predstavniki sektorja se je začel konec leta 2015, njegov namen pa je bil opredeliti glavne izzive, s katerimi se sektor sooča. Rezultati so bili povzeti v poročilu delovne skupine za glasbo AB Music, ki je spodbudilo oblikovanje pobude Music Moves Europe. Od tedaj se z namenom izmenjave informacij z glasbenim sektorjem Komisija redno udeležuje evropskih razstav, glasbenih sejmov in festivalov.

Komisija je novi dialog s sektorjem pod imenom Music Moves Europe začela maja 2019, njegov cilj pa je bila razprava o najaktualnejših vprašanjih, povezanih z glasbeno raznolikostjo v Evropi in konkurenčnostjo industrije. Prvo srečanje je bilo osredotočeno na štiri teme: (i) prihodnost glasbenih medijev, (ii) izzivi izvajanja glasbe v živo, (iii) dostop do kapitala za glasbeni sektor in (iv) nova EU direktiva o avtorskih pravicah.

NAGRADE MUSIC MOVES EUROPE

Kot poseben ukrep v MME želi Evropska unija poudariti in spodbujati raznolikost evropskega repertoarja z novimi nagradami za popularno in sodobno glasbo, nagradami Music Moves Europe. Nove letne nagrade so podeljene mladim umetnikom, ki predstavljajo zvok Evrope današnjega in jutrišnjega dne. Podelitev nagrad izvaja festival Eurosonic Noorderslag (ESNS) v sodelovanju s festivalom Reeperbahn, sofinancira pa jih program Ustvarjalna Evropa.

Pripravljalni ukrepi na glasbenem področju

Vir / source: RadioMuse.

V letu 2018 je Evropski parlament zagotovil 1,5 milijona evrov proračuna za pripravljalni ukrep “Glasba premika Evropo: podpora evropski glasbeni raznolikosti in talentom” z namenom preizkusiti primerne ukrepe za bolj ciljno financiranje EU glasbe po letu 2020. Komisija je za izvedbo tega pripravljalnega ukrepa maja 2018 objavila dva razpisa za zbiranje predlogov.

Izbrala je:
10 pilotnih programov usposabljanja za mlade strokovnjake;
10 inovativnih modelov za distribucijo glasbe na spletu in izven njega, ki bi lahko povečali prepoznavnost evropskega glasbenega repertoarja. Med podprtimi projekti je tudi Radio Muse, ki ga koordinira Radio Študent.

S tem pripravljalnim ukrepom Komisija financira tudi več raziskav (izvoz glasbe, opazovanje glasbe, analiza trendov glasbenega trga), s katerimi si prizadeva bolje spoznati izzive in priložnosti za evropski glasbeni sektor, npr. glej javni naročili Music Moves Europe Evropski glasbeni observatorij in financiranje glasbe in Študija o evropski strategiji za izvoz glasbe.

Evropski parlament je tudi v letu 2019 ponovno podprl pripravljalni ukrep MME in zagotovil proračun v višini 3 milijone evrov. Komisija je objavila štiri razpise za zbiranje predlogov in dve raziskavi.

Objavljeni so bili naslednji razpisi za: 

usposabljanje in profesionalizacijo (EAC/S21/2019, rok prijave: 31. okt. 2019);
sodelovanje manjših glasbenih prizorišč (EAC/S17/2019, rok prijave: 16. dec. 2019): Komisija je podprla skupaj 12 konzorcijev. Med njimi je tudi konzorcij pod vodstvom Szubjektív Érték Alapítvány, v katerega so poleg KUD Channel Zero vključeni tudi Király-Nappali Kft., Kvaka 22, Tamaš Horvat PR Ugostiteljska radnja Zentropia Senta in C. Gulas Exotic Srl.;
soustvarjanje in koprodukcije za glasbeni sektor (EAC/S18/2019, rok 30. apr. 2020);
glasbeno izobraževanje in učenje (EAC/S53/2019, rok 30. apr. 2020).

Več o rezultatih na povezavi tukaj.

Kot del pripravljalnega ukrepa »Music Moves Europe: Krepitev evropske glasbene raznolikosti in talenta« (s proračunom v višini 2,5 milijona EUR) je bil objavljen razpis (EAC/S15/2020, rok 30. sept. 2020) za zbiranje predlogov, ki naslavlja potrebo za podporo zelenega, digitalnega, pravičnega in prožnega okrevanja evropskega glasbenega ekosistema ter njegov trajnostni razvoj po koronakrizi.