Novice

Seznam

2024


Več

Laboratorij za ustvarjalne inovacije 2024

6. novembra 2023

Razpisna shema podpira oblikovanje, razvoj in/ali širjenje inovativnih orodij, modelov ali rešitev, ki se uporabljajo v avdiovizualnem ter drugih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Dejavnosti so namenjene podpori konkurenčnosti, okolju prijaznejšemu procesu, sodelovanju, kroženju, prepoznavnosti, dostopnosti, raznolikosti in/ali občinstvu v različnih sektorjih. Cilj podpore je prav tako omogočiti evropskemu avdiovizualnemu sektorju in drugim kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, da […]

Več

Evropske mreže 2024

6. novembra 2023

Mreže, ki jih financira Ustvarjalna Evropa, zagotavljajo – povezovanje strokovnih organizacij v Evropi in zunaj nje; – zbiranje in razširjanje informacij, praks, idej in rešitev, ki sektorjem pomagajo pri inovacijah in rasti; – usposabljanja in svetovanja za strokovnjake; – zastopajo sektorje in jih zagovarjajo pri ključnih sektorskih vprašanjih. Cilj je okrepiti zmogljivost evropskih kulturnih in […]

Več

Panevropske kulturne organizacije 2024

30. oktobra 2023

Podpora orkestrom, ki omogočajo usposabljanje, profesionalizacijo in priložnosti za nastopanje mladim zelo nadarjenim umetnikom, ki so državljani/prebivalci vsaj 20 držav Ustvarjalne Evrope. Podpora EU bo namenjena za 3-5 organizacij/orkestrov za obdobje 2024-2027 (4 leta). Podpora EU znaša največ 2,4 mio EUR/orkester za 4 leta (tj. največ 600.000 EUR/leto); največ 40 % sofinanciranja EU. Obvezno branje: […]

Več

Evropske platforme 2024

30. oktobra 2023

Program zagotavlja finančno podporo evropskim platformam, ki (i) spodbujajo mobilnost in prepoznavnost ustvarjalcev in umetnikov, zlasti tistih, ki niso mednarodno izpostavljeni; (ii) spodbujajo resnično vseevropsko načrtovanje kulturnih in umetniških dejavnosti z lažjim dostopom do nenacionalnih evropskih kulturnih del prek mednarodnih turnej, dogodkov, razstav, festivalov itd.; (iii) prispevajo k razvoju občinstva in zagotavljajo prepoznavnost evropskih vrednot […]

Več

Novinarska partnerstva – sodelovanja 2024

30. oktobra 2023

Razpis bo podpiral čezmejno sodelovanje med tiskovnimi medijskimi organizacijami, ki želijo skupaj razviti inovativne poslovne modele in/ali skupaj izvajati novinarske projekte. NE SPREGLEJTE: Izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo EACEA 6. decembra 2023 organizira informativno spletno srečanje, na katerem bo zainteresiranim prijaviteljem predstavila priložnosti financiranja in odgovorila na njihova vprašanja. Dogodek bo v angleškem jeziku, predhodne prijave niso potrebne.

Več

Medijska pismenost 2024

30. oktobra 2023

Podpora je namenjena spodbujanju izmenjave znanja o politikah in praksah na področju medijske pismenosti, da se omogoči razvoj inovativnih čezmejnih pobud in skupnosti na področju medijske pismenosti po vsej Evropi v nenehno spreminjajočem se okolju digitalnih medijev in ob upoštevanju trenutnega vedenja uporabnikov v različnih starostnih skupinah.

Več

Novinarska partnerstva – pluralizem 2024

30. oktobra 2023

Razpis  je namenjen podpori novičarskih medijev, ki so še posebej pomembni za demokratično razpravo in udeležbo državljanov. Njegov cilj bo vzpostaviti programe financiranja (npr. sklade), s katerimi se bodo nepovratna sredstva razdeljevala lokalnim ali regionalnim medijem, preiskovalnemu novinarstvu in medijem, specializiranim za obveščanje v javnem interesu. NE SPREGLEJTE: Izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo EACEA 6. decembra […]

Več

Razvoj videoiger in potopitvenih (XR) vsebin 2024

30. oktobra 2023

Razpis Razvoj videoiger in potopitvenih (XR) vsebin 2024 (CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM) je namenjen razvoju del in prototipov interaktivnega pripovedovanja zgodb z izvirno vsebino in/ali kakovostnim igranjem, namenjenih za produkcijo in komercialno uporabo prek osebnih računalnikov, konzol, mobilnih naprav, tablic in pametnih telefonov. Dela morajo izkazovati visoko stopnjo izvirnosti ter inovativno in ustvarjalno vrednost in imeti čezmejni potencial za […]

Več

Projekti sodelovanja – “srednji” 2024

23. oktobra 2023

Razpis KULTURA Evropski projekti sodelovanja srednjega obsega za leto 2024 (CREA-CULT-2024-COOP-2) omogoča podporo za povezovanje organizacij iz različnih držav, da skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti. Prijavijo se lahko pravne osebe iz kulturnega in ustvarjalnih sektorjev (razen AV), posamezniki niso upravičeni do prijave. Partnerstvo vključuje najmanj 5 organizacij iz petih različnih držav (vodja + 4 partnerji). Podpora EU znaša največ 1.000.000 EUR in do 70 […]

Več

Projekti sodelovanja – “mali” 2024

23. oktobra 2023

Razpis KULTURA Evropski projekti sodelovanja manjšega obsega za leto 2024 (CREA-CULT-2024-COOP-1) omogoča podporo za povezovanje organizacij iz različnih držav, da skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti. Prijavijo se lahko pravne osebe iz kulturnega in ustvarjalnih sektorjev (razen AV), posamezniki niso upravičeni do prijave. Partnerstvo vključuje najmanj 3 organizacije iz treh različnih držav (vodja + 2 partnerja). Podpora EU znaša […]