Novice

Seznam

2024


Več

REZIDENCE KULTURA PREMIKA EVROPO (III)

7. maja 2024

Razpis za gostitelje rezidenc Kultura premika Evropo (Culture Moves Europe) je namenjen izvedbi rezidenčnega projekta. Upravičene so pravne osebe (npr. neprofitne, zasebne, javne institucije, fundacije), ki so dejavne na področju arhitekture, kulturne dediščine, oblikovanja in modnega oblikovanja, literature, glasbe, uprizoritvenih in vizualnih umetnostih. Podpora je namenjena organizacijam, ki bodo gostile umetnike in kulturne delavce. Sodelujoči […]

Več

Ministrstvo za kulturo: sofinanciranje projektov Ustvarjalna Evropa v letu 2023 in 2024

13. februarja 2024

Ministrstvo za kulturo je 13. februarja 2024 objavilo vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2024. Ministrstvo bo v letu 2024 sofinanciralo delež lastnih sredstev slovenskih prijaviteljev (pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji ali samostojni podjetnik, s sedežem v Republiki Sloveniji) za izvedbo projektov, ki so bili […]

Več

Kroženje evropskih literarnih del 2024

16. januarja 2024

Shema založnikom ponuja sredstva za prevajanje, objavljanje, distribucijo in promocijo svežnja leposlovnih del avtorjev, ki so državljani sodelujočih držav programa Ustvarjalna Evropa ali v njih prebivajo oziroma so priznani kot del literarne dediščine teh držav. Paket mora vključevati vsaj 5 upravičenih leposlovnih del. Prijavijo se lahko organizacije (samostojno ali v konzorciju vsaj 2 partnerskih organizacij), ki delujejo v […]

Več

Razvoj evropskih koprodukcij 2024

4. januarja 2024

Razpis MEDIA Razvoj evropskih koprodukcij za leto 2024 (CREA-MEDIA-2024-CODEV) podpira sodelovanje med evropskimi produkcijskimi podjetji iz različnih držav članic in skupne inovacije pri razvoju igranega, dokumentarnega ali animiranega filma ali TV serije z mednarodnim potencialom za kino-, TV ali spletno prikazovanje. Dela morajo izkazovati visoko stopnjo izvirnosti ter inovativno in ustvarjalno vrednost. Glavna cilja razpisa: […]

Več

Produkcija TV in spletnih vsebin 2024

22. decembra 2023

Razpis MEDIA Produkcija TV in spletnih vsebin za leto 2023 (CREA-MEDIA-2024–TVONLINE) je namenjen dvigu zmogljivosti neodvisnih evropskih produkcijskih hiš za inovativne pristope pri snovanju in financiranju visokokakovostnih igranih, dokumentarnih ali animiranih del (one-off ali serij) z mednarodnim potencialom za TV in spletno prikazovanje. Dela morajo nastajati v sodelovanju z vsaj dvema TV prikazovalcema ali ponudnikoma […]

Več

Laboratorij za ustvarjalne inovacije 2024

6. novembra 2023

Pridružite se nam na spletnem seminarju Laboratorij za inovacije – primeri dobrih praks. Kdaj: petek, 2. februar, 10.30-12.00 CET Kje: na spletu (zoom) Spletne prijave obvezne do 1. februarja (18.00 CET) na povezavi tukaj. Razpisna shema podpira oblikovanje, razvoj in/ali širjenje inovativnih orodij, modelov ali rešitev, ki se uporabljajo v avdiovizualnem ter drugih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Dejavnosti […]

Več

Evropske mreže 2024

6. novembra 2023

Mreže, ki jih financira Ustvarjalna Evropa, zagotavljajo – povezovanje strokovnih organizacij v Evropi in zunaj nje; – zbiranje in razširjanje informacij, praks, idej in rešitev, ki sektorjem pomagajo pri inovacijah in rasti; – usposabljanja in svetovanja za strokovnjake; – zastopajo sektorje in jih zagovarjajo pri ključnih sektorskih vprašanjih. Cilj je okrepiti zmogljivost evropskih kulturnih in […]

Več

Panevropske kulturne organizacije 2024

30. oktobra 2023

Podpora orkestrom, ki omogočajo usposabljanje, profesionalizacijo in priložnosti za nastopanje mladim zelo nadarjenim umetnikom, ki so državljani/prebivalci vsaj 20 držav Ustvarjalne Evrope. Podpora EU bo namenjena za 3-5 organizacij/orkestrov za obdobje 2024-2027 (4 leta). Podpora EU znaša največ 2,4 mio EUR/orkester za 4 leta (tj. največ 600.000 EUR/leto); največ 40 % sofinanciranja EU. Obvezno branje: […]

Več

Evropske platforme 2024

30. oktobra 2023

Program zagotavlja finančno podporo evropskim platformam, ki (i) spodbujajo mobilnost in prepoznavnost ustvarjalcev in umetnikov, zlasti tistih, ki niso mednarodno izpostavljeni; (ii) spodbujajo resnično vseevropsko načrtovanje kulturnih in umetniških dejavnosti z lažjim dostopom do nenacionalnih evropskih kulturnih del prek mednarodnih turnej, dogodkov, razstav, festivalov itd.; (iii) prispevajo k razvoju občinstva in zagotavljajo prepoznavnost evropskih vrednot […]

Več

Novinarska partnerstva – sodelovanja 2024

30. oktobra 2023

Razpis bo podpiral čezmejno sodelovanje med tiskovnimi medijskimi organizacijami, ki želijo skupaj razviti inovativne poslovne modele in/ali skupaj izvajati novinarske projekte. Centri CED iz 21 držav, med njimi tudi CED Slovenija (Motovila), skupaj z Izvajalsko agencijo EACEA 10. januarja 2024 vabijo na mednarodni spletni dogodek Creative Europe: European News Pitch za projekte, ki bodo kandidirali na razpisu […]