Novice

Seznam

2010


Več

CEC – Cradles of European Culture (Zibelke evropske kulture)

7. julija 2020

Vodja projekta: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (SI) Soorganizatorji: Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw (BE), Provinciaal Archeologisch Museum Ename (BE), Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke (BE), Culture Lab – International Cultural Expertise (BE), Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka (HR), Archeologický ústav Akademie vĕd České Republiky (CZ), Université d’Aix-Marseille (FR), Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IT), Römisch-Germanische […]

CEC – Cradles of European Culture (Zibelke evropske kulture)
Več

Sklop 1.3.6: Podpora evropskim kulturnim festivalom

23. avgusta 2011

Rok za oddajo vlog: 15. november 2010

Podpora za evropske festivale ni več del sklopa 2. Namen novega sklopa 1.3.6 je podpreti festivale z evropsko razsežnostjo, ki prispevajo k splošnim ciljem Programa (tj. mobilnost strokovnjakov, kroženje del in medkulturni dialog).

Več

Caravan. Artists on the Road (Caravan. Umetniki na poti)

7. julija 2011

Vodja projekta: Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (IT) Partnerji: Università degli Studi di Torino (IT), Universidade da Coruña (ES), Teater Spira (SE), Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret (DK), Projekte, Action, Kunst, Theater P.A.K.T. eingetragener Verein (DE), Wydział Sztuk Pięknych Projektowych Wyższej Szkole Informatyki (PL), Movimento Delle Associazioni di Volontariato Italiano Onlus (IT), Association of Local Democracy Agencies (FR), Association for Culture and Education KIBLA […]

Več

EuroPA – European Public Art Project

7. julija 2011

Vodja: Comune di Jesolo – Municipality of Jesolo (IT) Partnerji: Kulturno izobraževalno društvo KIBLA (SI), Central Saint Martins College of Arts – Univ. of Arts London (UK), International Centre for Art and New Technologies (CZ) EUROPA is a 24-months cultural action aimed at fostering the transnational mobility of artists, designers and creative practioners, (especially the […]

Več

Robots and Avatars – Collaborative and Intergenerational Futures (Roboti in avatarji – naši sodelavci in soigralci v prihodnosti)

7. julija 2011

Vodja projekta: body>data>space, London (UK) Soorganizatorji: KIBLA, Maribor (SI), AltArt Foundation for Alternative Arts, Cluj-Napoca (RO) Projektne aktivnosti Roboti in avatarji: Interdisciplinarna razstava, performansi, debate, delavnice in vodstva KIBLA, Maribor, 5.–30. oktober 2012 »Roboti in avatarji – naši sodelavci in soigralci v prihodnosti« je interdisciplinarna razstava, ki temelji na tehnoloških objektih in podaljških, kot so roboti, avatarji, […]

Robots and Avatars – Collaborative and Intergenerational Futures (Roboti in avatarji – naši sodelavci in soigralci v prihodnosti)
Več

Sklop 1.3.5: Kulturno sodelovanje s tretjimi državami – razpis 2011

28. aprila 2011

Rok za oddajo vlog: 3. maj 2011

Več

Sklop 1.2.2: Projekti literarnega prevajanja – razpis 2011

12. januarja 2011

Rok za oddajo vlog: 3. februar 2011

Več

Razpis za leto 2011 za Sklop 1.1 (Projekti večletnega sodelovanja) in Sklop 1.2.1 (Projekti sodelovanja)

5. avgusta 2010

Rok za oddajo vlog: 1. oktober 2010

Projekte večletnega sodelovanja (sklop 1.1) in projekte sodelovanja (sklop 1.2.1) je mogoče izvajati v vseh sektorjih kulture. Kulturnim organizacijam se zagotavlja podpora za mednarodne projekte sodelovanja in oblikovanje ter izvajanje kulturnih in umetniških dejavnosti.
Bistveni element tega sklopa je pomagati organizacijam, kot so gledališča, muzeji, strokovna združenja, raziskovalni centri, univerze, kulturne ustanove in javni organi iz različnih držav, ki sodelujejo v programu, vzpostaviti sodelovanje, s čimer je različnim sektorjem omogočeno skupno delovanje in širjenje kulturnega ter umetniškega dosega prek meja.

Več

Sklop 2: Podpora organizacijam, dejavnim na področju kulture na evropski ravni za leto 2011

5. avgusta 2010

Rok za oddajo vlog: 15. september 2010

Namen tega sklopa je sofinancirati izdatke, ki se nanašajo na dolgoročne delovne programe organizacij, ki si prizadevajo za cilj splošnega evropskega interesa na področju kulture ali cilj, ki je del politike EU na tem področju.

1 2 3 9