Novice

Seznam

2009


Več

Promocija – festivali 2004-2013

7. julija 2007

Glavni poudarki razpisa Prijava na razpis se priporoča festivalom, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: posvečajo posebno pozornost evropskim avdiovizualnim delom, posebej če spodbujajo predvajanje del iz držav z nizko produkcijsko zmogljivostjo posvečajo posebno pozornost nenacionalnim evropskim delom in programsko spodbujajo geografsko raznolikost s stranskimi dogodki zagotovijo mednarodno udeležbo filmskih ustvarjalcev razvijajo dogodke za spodbujanje prisotnosti mladih […]

Več

Razvoj projektov – “i2i Audiovisual” 2004-2013

7. julija 2007

Upravičene družbe Podpora “i2i Audiovisual” je namenjena dostopu neodvisnih evropskih produkcijskih družb do zunanjega financiranja s strani bank in finančnih institucij. Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz […]

Več

Razvoj projektov – TV predvajanje 2004-2013

7. julija 2007

Kdo se lahko prijavi? Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav. “Neodvisne” pomeni, da so neodvisne od izdajateljev televizijskega programa, tj. največ 25 % delniškega kapitala […]

Več

Razvoj projektov – interaktivni projekti 2004-2013

7. julija 2007

Kdo se lahko prijavi? Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, ki so registrirane vsaj 12 mesecev. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA (članice EU ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Hrvaška) in so v lasti neposredno ali z večinskim deležem državljanov iz teh držav. […]

Več

Razvoj projektov – samostojni projekti 2003-2013

7. julija 2007

Kdo se lahko prijavi? Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, ki so registrirane vsaj 12 mesecev. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA (članice EU ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Hrvaška), in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav. […]

Več

Podpora za mreže kinematografov 2004-2013

7. julija 2007

Kratka predstavitev Evropski kinematografski prikazovalci se za podporo prikazovanju evropskih filmov ne prijavljajo neposredno na MEDIA razpise, ampak se pridružujejo MEDIA podprti mreži, imenovani Europa Cinemas. Namen mreže je spodbujati in povečati prikazovanje evropskih filmov – predvsem tujih – in dejavnosti, povezanih z njimi: izboljšati razširjanje nenacionalnih evropskih filmov na evropskem in mednarodnem trgu s […]

1 4 5 6