Novice

Slovenski producenti v programu Ustvarjalna Evropa

Motovila izvaja anketo o sodelovanju slovenskih kulturnih in filmskih producentov v Ustvarjalni Evropi. Pokažimo izjemno in pomembno vpetost slovenskih producentov v mednarodno kulturno sodelovanje!

Dejavnosti · 27. avgusta 2020

Z letom 2020 se zaključuje program EU Ustvarjalna Evropa (2014–2020). Slovenija je skozi celotno obdobje sodelovala zelo uspešno in k tem uspehom je pripomoglo več kot sto domačih organizacij. In ker želi Motovila ta uspeh izpostaviti tudi odločevalcem in uradnikom na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni ter javnosti, trenutno izvaja anketo o sodelovanju slovenskih kulturnih in filmskih producentov v Ustvarjalni Evropi.

POZIV PREJEMNIKOM PODPORE
Vljudno prosimo prejemnike podpore Ustvarjalne Evrope, da do vključno 11. septembra posredujejo informacije o projektu. Za dodatne informacije ali pomoč pri izpolnjevanju ankete se obrnite na ekipo Motovile (info@ced-slovenia.eu).