Novice

Rezultati prenovljene sheme za selektivno distribucijo

Razpis za podporo selektivni distribuciji za 2019 je uvedel korenite spremembe, tako na vsebinski kot postopkovni ravni. Distributerji niso več samostojni prejemniki podpore, temveč partnerji prodajnih zastopnikov. Podporo na prvem razpisnem roku je prejelo devet prodajnih zastopnikov za distribucijo enajstih evropskih filmov, med partnerji pa so vključeni tudi štirje slovenski distributerji.

Rezultati · 24. julija 2019

Na razpis (EACEA 28/2018) je v prvem roku prispelo dvajset prijav prodajnih agentov iz Nemčije, Francije, Poljske in Švedske. Komisija bo sofinancirala devet prodajnih zastopnikov za distribucijo enajstih evropskih filmov v skupnem znesku 4.6 milijona EUR. Filmi, ki so prejeli podporo, prihajajo iz Francije, Islandije, Španije, Nemčije, Italije, Danske in Švedske, povprečen znesek podpore pa znaša približno 400.000 EUR na distribucijsko kampanjo.

V partnerske konzorcije je vključenih 148 distributerjev iz tridesetih različnih držav (povprečno 14 distributerjev na film), med njimi tudi štirje iz Slovenije, ki bodo za distribucijo skupaj prejeli 11.658 EUR. Sicer največ distributerjev prihaja iz Španije, Nemčije in Francije.

Prodajni zastopniki bodo podporo za promocijo in prikazovanje razdelili po principu kaskadnega sistema podpor na osnovi vmesnih poročil o rezultatih implementacije distribucijske kampanje na posameznih nacionalnih trgih. Seznam distributerjev iz Slovenije in filmov, ki bodo prikazani v Sloveniji, bomo objavili, ko prejmemo podrobnejše podatke.

Seznam filmov, ki so prejeli sredstva za distribucijo:
Non-Fiction / Double vies (FR)
The County / Heradid (IS)
By the Grace of God / Grâce à Dieu (FR)
Yuli (ES)
Manou the Swift (DE)
Piranhas / La paranza dei bambini (IT)
Amanda (FR)
Up and Away / Hodja fra Pjort (DK)
Claire Darling / La dernière folie de Claire Darling (FR)
Edmond directed (FR)
Britt-Marie Was Here / Britt-Marie var här (SE)

Po novem podpora ni več namenjena posameznim distributerjem kot samostojnim prejemnikom fiksnih zneskov podpor za nacionalno distribucijo filma. Slednji so v prijavo nadnacionalne promocijsko-distribucijske kampanje filma vključeni kot ključni partnerji prijavitelja – prodajnega zastopnika na posameznih distribucijskih ozemljih. Prodajni zastopnik pa koordinira širšo evropsko kampanjo distribucije filma na več ozemljih.
Poleg tega sedaj ni več pavšalnih zneskov podpore, temveč se podpora deli na podlagi meril za ocenjevanje: kakovost partnerstva, strategija konzorcija, povezovanje s spletnimi platformami in producenti, kakovost tržne strategije in stroškovne učinkovitosti.

Več: EACEA