Novice

Razstava Nova umetnost in narava

Ljubljana, 20. januar-19. april 2015

Kultura · 20. januarja 2015

Namen razstave je pritegniti obiskovalce k izvirnemu spoznavanju art nouveauja/nove umetnosti in njegovega/njenega odnosa do narave, zato z bogato dokumentirano ikonografijo prikazuje razvoj umetnine od zamisli do končnega izdelka.

Razstava, ki jo je zasnovala Teresa-M. Sala, profesorica umetnostne zgodovine na Univerzi v Barceloni, je razdeljena v tri sklope. Prvi sklop, ki so ga naslovili Oko dobe, razkriva, kako so umetnike navduševala nova znanstvena odkritja v botaniki, zoologiji, oceanografiji in naravoslovju. Japonska pa jih je spodbudila k temu, da so na naravne pojave začeli gledati kot na vir navdiha.
Sklop Umetniški atelje narave prikazuje nove oblike in strukture, linije, ornamente, vzorce in simbole, ki so jih umetniki snovali za svojimi delovnimi mizami in so temeljili na pristnem umevanju naravnih zakonov.
Sklop Domišljijske pokrajine pa predstavlja artnouveaujevske interpretacije letnih časov in naravnih elementov, kot so svetloba, pomlad, zemlja, voda, zrak in ogenj.

Razstava Nova umetnost in narava / The Nature of Art Nouveau je rezultat petletnega mednarodnega projekta Art Nouveau & Ecology, ki ga je izvajala mednarodna mreža Réseau Art nouveau Network s finančno podporo Evropske unije v programu Kultura (2007-2013).

Strokovna vodstva po razstavi:
• 21. januar 2015 ob 17h (dr. Teresa M. Sala, Barcelona)
• 22. februar 2015 ob 17h (Marija Režek Kambič,ZVKDS)
• 19. marec 2015 ob 17h (Natalija Milanovič, MAO)
• 16. april 2015 ob 17h (dr. Breda Mihelič, UIRS)

Predavanja:
• 22. januar 2015 ob 18h (dr. Teresa M. Sala: Gaudi in narava)
• 22. februar 2015 ob 18h
• 19. marec 2015 ob 18h
• 16. april 2015 ob 18h

Vodja projekta: Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (BE)
Slovenski partner: Urbanistični inštitut Slovenije, Ljubljana

Več informacij o projektu: CED Slovenia

Več informacij o razstavi: Narodni muzej Slovenije

V okviru projekta napovedujemo še zaključni simpozij, ki bo potekal 20. marca 2015 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. Več info. o dogajanju bo objavljenih na spletni strani projekta.