Novice

Razpis za projekte vključevanja beguncev

Evropska komisija je objavila razpis za podporo dejavnostim kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za vključevanje beguncev in priseljencev v evropske skupnosti. Podprtih bo omejeno število projektov, rok za oddajo vlog je 28. april 2016.

Razpisi · 11. marca 2016

Razpis (Support for refugee integration, EACEA/12/2016) je namenjen podpori kulturnih, avdiovizualnih in medsektorskih projektov, katerih cilj je olajšati vključevanje beguncev v evropske skupnosti s spodbujanjem spoštovanja in razumevanja različnosti, demokratičnih vrednot in državljanstva, medkulturnega dialoga, strpnosti in spoštovanja drugih kultur.

Upravičeni projekti morajo vključevati vodjo projekta in vsaj dva partnerja, s sedežem v vsaj dveh različnih državah, članicah podprograma Kultura. Vodja projekta in vsaj en partner morata biti dejavna na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vsak dodaten partner pa je lahko iz drugega področja, kot so npr. javno, socialno, zdravstveno varstvo; izobraževanje ali druga področja, ki so lahko v pomoč pri vključevanju beguncev v skupnosti.

Projekt lahko traja največ 24 mesecev, podpora za posamezni projekt bo znašala najmanj 100.000 in največ 200.000 EUR oz. do 80 % upravičenega proračuna projekta. Komisija bo sicer podprla približno 8–12 projektov.

Upravičene dejavnosti projekta so npr. razstave, festivali, avdiovizualni projekti, konference, seminarji, usposabljanja, izmenjava primerov dobrih praks, spodbujanje in krepitev mreženja ter mobilnosti, raziskovalne dejavnosti (več preverite v smernicah razpisa).

Rok za oddajo vlog je 28. april 2016.

Več o razpisu na EACEA ali CED Slovenija.