Novice

Seznam

Kulturna dediščina


Več

RE: Terme, gotske cerkve in rudarske hiše

24. julija 2023

Projekt RE: “Terme, gotske cerkve in rudarske hiše” – Baths, gothic churches and miners’ houses: Youth-led revitalisation of built cultural heritage (YOUTH-LED-REV-CH) združuje tri neprofitne in nevladne organizacije z različnih koncev Srednje in Vzhodne Evrope, ki se posvečajo delovanju na področju kulturne dediščine. Namen projekta je na podlagi okrepljenega mednarodnega sodelovanja med tremi obrobnimi območji […]

RE: Terme, gotske cerkve in rudarske hiše
Več

GELATOn the ROAD – evropska sladoledna pot

7. junija 2023

Projekt GELATOn the ROAD ustvarja prvo evropsko sladoledno pot, namenjeno promociji in ohranjanju lokalne kulturne dediščine in identitete. Temelji na merilih okoljske trajnosti, kakovosti izdelkov in surovin ter inovativnosti znotraj sistema dobavne verige proizvajalcev sladoleda. Skozi stoletja se je obrt izdelave sladoleda prenašala iz generacije v generacijo in postala sestavni del kulture v mnogih družbah. […]

GELATOn the ROAD – evropska sladoledna pot
Več

ROMHERIATGE

6. junija 2023

Projekt ROMHERITAGE – European Itineraries of Roma Cultural Heritage je namenjen vzpostavitvi poti romske kulturne dediščine v Španiji, Italiji in Sloveniji. Materialna in nematerialna transnacionalna kulturna dediščina Romov je prisotna v celotni EU, zato lahko ta projekt obravnavamo kot pilotno izkušnjo manjšega obsega (3 države članice in evropska mreža), ki bo služila kot prvi korak […]

ROMHERIATGE
Več

OUT OF THE BOX (OOB)

2. junija 2023

The project idea came from nurturing tradition and cultural heritage and realizing the potential for promoting it in an innovative way by using the applicant’s main expertise. The rich experience of the partners in the project, related to the cultivation of folklore, traditional Croatian dances and traditional folk costumes that were relocated by migration and […]

OUT OF THE BOX (OOB)
Več

Culture Select

10. maja 2023

Culture Select is interested to participate in a cooperation project as a partner or an associate partner, in the fields of performing arts (dance, music, acting), cultural heritage and arts and technology. Culture Select is a non-profit organisation, listed in Forbes 30Under30 in Arts & Culture in Europe 2023, with a mission to support creative and innovative […]

Več

Foundation Integro-EU

22. februarja 2023

Foundation Integro-EU is looking for partners to join a small-scale cooperation project in the fields cultural heritage, performing and visual arts, literature, integration, media. The aim of the project is to create a cultural center that will be a public space characterized by the presence of cultural heritage values and cultural goods. For more info, […]

Več

Time travel routes through Europe (e-ROUTES)

13. februarja 2023

If you are a heritage professional, scholar, educator and teacher, cultural tourism expert or just interested in exploration of cultural routes for modern travellers with an idea of  preservation and promotion of cultural and linguistic diversity within the European cultural heritage, we invite you to join us and participate in exchange of knowledge and experiences […]

Time travel routes through Europe (e-ROUTES)
Več

Dance as ICH: New models of facilitating participatory dance events

18. oktobra 2022

Med letoma 2022 do 2025 bo devet partnerjev iz šestih držav v sklopu projekta Ples kot nesnovna kulturna dediščina: Novi modeli omogočanja participativnih plesnih dogodkov raziskovalo plesno izročilo kot nesnovno kulturno dediščino in povezave med plesnimi skupnostmi, muzeji, dediščinskimi inštitucijami in javnostjo. S projektom želimo povečati zavedanje in širiti znanja o plesu kot nesnovni kulturni […]

Dance as ICH: New models of facilitating participatory dance events
Več

Odprti atelje

18. oktobra 2022

Projekt Odprti atelje, ki bo trajal 36 mesecev, v izhodišče postavlja koncept ateljeja, umetnikove zasebne delovne sobe, skozi projekt pa bodo inovirali uporabo, razumevanje in sodelovanje s tem prostorom, tako da bo svoja vrata odprl občinstvu. Odprti atelje bo prostor ateljeja spremenil v »laboratorij izkušenj«; interaktiven, soustvarjalen, dinamičen in participativen prostor, kjer je kulturna dediščina […]

Odprti atelje
Več

TOMATO: The Original Museum Available To Overall

18. oktobra 2022

Projekt TOMATO je namenjen spodbujanju transnacionalne distribucije ustvarjalnih, kulturnih in umetniških vsebin ter povečanju konkurenčnosti in gospodarskega potenciala tega sektorja. Zlasti želi povečati angažiranost občinstva in socialno vključenost javnosti v situacijah družbene, ekonomske in kulturne marginalizacije ter izboljšati učne sposobnosti otrok z inovativnim izobraževalnim orodjem za vključevanje občinstva. Projekt bodo sestavljale naslednje aktivnosti: raziskave, načrtovanje in […]

TOMATO: The Original Museum Available To Overall
1 2 3 8