Novice

Seznam

Interdisciplinarni projekti


Več

County Library “Duiliu Zamfirescu” Vrancea

7. junija 2024

County Library “Duiliu Zamfirescu” Vrancea is interested in joining European small-scale cooperation projects as partner. They are interested in projects related to: active citizenship, local history literature, advocacy, children and seniors education, literature. Organization: The mission of the Vrancea County Library is to facilitate free and non-discriminatory access to fundamental cultural rights, serving as a community […]

Več

Cultural BEES – Kulturne čebele

3. junija 2024

Cultural BEES – Creating cultural heritage businesses through hybrid learning models & hands-on curricula across borders je projekt, katerega cilj je razviti in izvesti program usposabljanja in digitalne zbirke orodij, ki bosta podpirala promocijo podjetniških veščin v kulturni in ustvarjalni industriji med mladimi. Namen projekta, ki ga je navdihnilo usposabljanje Junior Achievement po modelu »navdih […]

Več

Climate Art Fusion Caravane (CARAVANE)

30. maja 2024

Projekt CARAVANE – CLIMATE ART FUSION spodbuja mednarodno umetniško ustvarjanje na področju okolju prijaznih praks in trajnostnega razvoja v kulturnem prostoru. S povečanjem prepoznavnosti mladih umetnic_kov v evropski umetniški skupnosti bo poudarjen pomen umetnosti pri spodbujanju podnebne pravičnosti, trajnosti in enakosti. Projekt zagotavlja sodelovalno okolje za raznolike mlade umetnice_ke ter spodbuja vzajemno učenje in sodelovanje. […]

Več

“Apollonia Hirscher” Cultural Center

25. marca 2024

“Apollonia Hirscher” Cultural Center, a public cultural performing arts institution, is interested in participating as a partner or leader in European cooperation projects. Their main objectives are to affirm the national cultural identity, heritage and minority cultural identities, through performing arts, to promote national and international local artistic values, to educate and increase public access […]

Več

Razvojni center ustvarjalne industrije (KUL)

21. februarja 2024

Cilj projekta Creative Industries Development Centre (KUL) je pomagati posameznikom pri razvoju kreativnosti in podjetništva preko projektnih aktivnosti, tako da lahko monetizirajo svoje ustvarjalne dejavnosti. Ta projekt bo okrepil kreativne industrije v regiji z izobraževanjem, razvojem človeških virov, spodbujanjem sodelovanja med deležniki projekta, spodbujanjem inovacij ter ustvarjanjem novih delovnih mest. Projekt je usmerjen v tri kreativne […]

Več

Web 3.0 Accelerator for Sustainable Cultural Tourism (Web3Tour)

21. februarja 2024

Web3Tour je projekt, ki strokovnjake s področja kulturnega turizma seznanja s tehnologijami Web 3.0, Metaverse in Blockchain. Cilj je digitalizacija sektorja, s čimer bo postal bolj konkurenčen in vključujoč. S ponudbo tečajev in delavnic projekt krepi zmogljivosti deležnikov na področju veriženja blokov in spleta 3.0. Projekt Web3Tour, osredotočen na mala in srednja podjetja (MSP) v […]

Več

Bio Awakening – developing bio-art practices in Western Balkan

21. februarja 2024

The overall goal of this project is to co-create, adopt and disseminate environment-friendly practices and artistic productions in the field of bio art and raise awareness on sustainable development in line with the European Green Deal across Europe, especially Western Balkan. The specific objective is to produce and showcase innovative and engaging formats of bio […]

Več

Transmedijske zgodbe o izoliranosti (TRAST)

21. februarja 2024

Evropske družbe se soočajo s perečimi izzivi, vključno z medkulturnimi napetostmi, ekstremizmom in radikalizacijo, ki povzročajo marginalizacijo in diskriminacijo. Kljub nenehnim prizadevanjem v sodobnih medijih se je pojavil vse večji občutek izoliranosti, ki se kažejo kot prostorski, psihološki in konceptualni “otoki”. Izraza odmaknjenost in izolacija pogosto izhajata iz neutemeljenih predpostavk, predsodkov in strahov, kar prispeva […]

Več

European Forum for Restorative Justice (EFRJ)

4. januarja 2024

The European Forum for Restorative Justice (EFRJ) would like to apply for the Creative Europe call as project leaders. Among other activities they had in mind to foster interdisciplinary cooperation between artists, creative practitioners and people with lived experience of restorative justice (mostly victims) and create a community for exchange and growth. They wish to include […]

Več

Ukrainian Cultural Foundation

4. januarja 2024

Ukrainian Cultural Foundation is looking for partners to apply for the European Cooperation Projects 2024 (Medium Scale). The purpose of the project “Cultural Space” is to create a Pan-European communication online platform aimed at promoting cultural projects and seeking support for them at regional, national and international levels. It involves the establishment of partnerships and […]

1 2 3 10