Novice

Seznam

Usposabljanje in mreženje


Več

Podpora za usposabljanje 2019 (FPA 2018)

28. novembra 2019

Razpis za obnovo sporazumov z EK za MEDIA usposabljanja za leto 2019. Prijavijo se lahko samo prejemniki podpore za leto 2018. Več: EACEA.

Več

Podpora za usposabljanje 2018

24. aprila 2019

Več informacij o razpisu: EACEA

Več

Mednarodni koprodukcijski skladi 2016

11. februarja 2016

Namen razpisa Namen podpore za koprodukcijske sklade je povečanje zmogljivosti izvajalcev v avdiovizualnem sektorju za razvijanje evropskih avdiovizualnih del, ki bodo imela možnost kroženja po Uniji in zunaj nje, ter spodbujanje evropske in mednarodne koprodukcije, tudi z izdajatelji televizijskih programov. Podprogram MEDIA podpira dejavnosti, ki evropskim in mednarodnim koprodukcijskim partnerjem omogočajo, da se srečajo in/ali zagotavljajo […]

Več

Podpora za organizatorje usposabljanj 2016

11. februarja 2016

Namen razpisa Podpora za usposabljanje je namenjena strokovnjakom v avdiovizualnem sektorju za pridobivanje in nadgrajevanje spretnosti in znanj ter razvoj mrež, vključno z uporabo digitalnih tehnologij, da se zagotovi prilagajanje razvoju trga, preskušanje novih pristopov za razvoj občinstva in preskušanje novih poslovnih modelov. Podpira razvoj obsežnega sklopa ukrepov za usposabljanje, s katerimi se strokovnjake v avdiovizualnem […]