Novice

Seznam

Sofinanciranje MK


Več

Ministrstvo za kulturo: sofinanciranje projektov Ustvarjalna Evropa v letu 2023 in 2024

13. februarja 2024

Ministrstvo za kulturo je 13. februarja 2024 objavilo vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2024. Ministrstvo bo v letu 2024 sofinanciralo delež lastnih sredstev slovenskih prijaviteljev (pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji ali samostojni podjetnik, s sedežem v Republiki Sloveniji) za izvedbo projektov, ki so bili […]

Več

Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2020

9. novembra 2020

Namen podpore Ministrstvo za kulturo skladno z 102.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo v letu 2020 nadaljuje neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa. Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja vseh slovenskih izvajalcev na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti. Upravičeni […]

Več

Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2019

1. oktobra 2019

Namen podpore Ministrstvo za kulturo skladno z 102.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) v letu 2019 nadaljuje neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa. Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja vseh slovenskih izvajalcev na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti. […]

Več

Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2018

24. septembra 2018

Namen vabila Ministrstvo za kulturo skladno z 102.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) v letu 2018 nadaljuje neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa.Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja vseh slovenskih izvajalcev na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti. Upravičeni […]

Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2018
Več

Ministrstvo za kulturo: vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov EU Ustvarjalna Evropa

21. junija 2017

Namen vabila Ministrstvo za kulturo skladno z 102.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) v letu 2017 uvaja neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa.  Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja vseh slovenskih izvajalcev na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti. […]

Več

Ministrstvo za kulturo: javni poziv za sofinanciranje projektov EU Ustvarjalna Evropa

25. marca 2016

Namen razpisa Ministrstvo za kulturo RS (MK) bo v letu 2016 sofinanciralo projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili v letih 2014 in 2015 izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa (MEDIA / Kultura) in v letu 2016 še vedno potekajo ter tudi projekte slovenskih izvajalcev, izbrane na razpisih programa Ustvarjalna Evropa v letu 2016, če se […]

Ministrstvo za kulturo: javni poziv za sofinanciranje projektov EU Ustvarjalna Evropa
Več

Ministrstvo za kulturo: javni poziv za sofinanciranje projektov EU Kultura in MEDIA iz let 2012 ali 2013

14. marca 2014

Ministrstvo za kulturo RS je 14. marca 2014 objavilo poziv (JP-EUKULTURA-2014) za sofinanciranje projektov, ki so bili v letih 2012 ali 2013 izbrani na razpisih programa EU Kultura (2007–2013) in – prvič tudi – MEDIA 2007 in v letu 2014 še vedno potekajo.

Več

Ministrstvo za kulturo RS: Poziv za sofinanciranje projektov EU Kultura (2007-2013)

16. septembra 2013

Upravičeni so projekti, odobreni na razpisih programa Kultura v letih 2012 ali 2013!

Ministrstvo za kulturo RS je 23. julija 2013 objavilo poziv k oddaji predlogov za sofinanciranje slovenskega deleža projektov, ki so dobili podporo programa EU Kultura (2007–2013) na razpisih za l. 2012 in 2013.

Ministrstvo za kulturo RS: Poziv za sofinanciranje projektov EU Kultura (2007-2013)
Več

Razpis MK za sofinanciranje kulturnih projektov

19. marca 2008

Ministrstvo za kulturo RS bo v avgustu objavilo razpis za sofinanciranje kulturnih projektov izvajalcev, ki so bili v okviru rednega letnega razpisa (t.i. Sklop 1.1, 1.2.1 in 1.2.2) za leto 2007 izbrani kot prijavitelji in soorganizatorji v okviru Programa Kultura.   Prav tako bodo sofinancirali večletne projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili uspešni na javnem […]

Več

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področjih umetnosti, knjige, prevodov ter kulturne dediščine v okviru komunitarnega programa KULTURA 2000 (JPR26-K2000-2006).

22. decembra 2006

Z veseljem vas obveščamo, da je Ministrstvo za kulturo v petek, 11. avgusta 2006, objavilo poseben razpis za sofinanciranje projektov, ki so bili uspešni na razpisu programa Kultura 2000 za leti 2005 ali 2006.
Na razpis, ki je odprt do 12. septembra 2006, se lahko prijavijo vsi prijavitelji in soorganizatorji, ki so bili uspešni na razpisih v okviru AKCIJE 1 (tj. enoletni in prevodni projekti), AKCIJE 2 (tj. večletni projekti) ali AKCIJE 3 (tj. posebne akcije: npr. Evropski dediščinski laboratorij, Akcija ohranjanja in obeležitve krajev in arhivov, povezanih z deportacijami) za leti 2005 ali 2006.


Na kratko o razpisu
Datum objave: 11. 08. 2006
Datum zaključka: 12. 09. 2006
Razpisano sredstev: 25.000.000,00 SIT
Kontaktni osebi na MK: Klaudija Koražija (klaudija.korazija@gov.si) in Tanja Vertelj (tanja.vertelj@gov.si)