Novice

Seznam

Projekti sodelovanja


Več

Projekti sodelovanja – Zahodni Balkan

10. januarja 2020

Namen razpisa Izvajalska agencija EACEA je objavila razpis 17. decembra 2019. Razpis za projekte kulturnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu »Krepitev kulturnega sodelovanja in konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih industrij na Zahodnem Balkanu« (EACEA 39/2019) določa naslednje prioritete: – povečati zmogljivost kulturnih in ustvarjalnih industrij za nadnacionalno in mednarodno delovanje; – povečati nadnacionalno kroženje kulturnih in ustvarjalnih […]

Več

Projekti sodelovanja 2019

5. novembra 2018

Namen razpisa Razpis je bil objavljen 16. oktobra 2018. Namenjen je podpori kulturno-umetniških projektov, katerih dejavnosti uresničujejo cilje in prednostne naloge, določene za podprogram Kultura, kot npr. spodbujanje nadnacionalne mobilnosti umetnikov in strokovnjakov; razvoj občinstev; krepitev zmogljivosti sektorjev z inovativnimi pristopi k ustvarjanju, razvoju in poslovanju; krepitev medkulturnega dialoga in pomoč pri vključenosti migrantov in […]

Več

Projekti sodelovanja za leto 2018, ki se navezujejo na ELKD 2018

19. septembra 2017

Razpis omogoča podporo za povezovanje organizacij iz različnih držav, da do 24 mesecev skupaj izvajajo mednarodne projekte z evropsko dimenzijo na področju kulturne dediščine, ki bodo prispevali k promociji ELKD 2018. Partnerstvo vključuje najmanj tri organizacije iz treh različnih držav (vodja in 2 partnerja), ki so članice podprograma, in zaprosi za največ 200.000 EUR in do 60 % vrednosti […]

Več

Projekti sodelovanja 2018

19. septembra 2017

Redni letni razpis Kultura za projekte sodelovanja omogoča podporo za povezovanje organizacij iz različnih držav, da do 48 mesecev skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti, in sicer v dveh kategorijah: Kategorija 1 – projekti sodelovanja manjšega obsega: partnerstvo vključuje najmanj tri organizacije iz treh različnih držav (vodja in 2 partnerja), ki so članice podprograma, in zaprosi za največ […]

Več

Projekti sodelovanja 2017

28. septembra 2016

Namen razpisa Razpis je bil objavljen 27. septembra 2016 in temelji na Uredbi (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020). Namenjen je podpori kulturno-umetniških projektov, katerih dejavnosti uresničujejo cilje in prednostne naloge, določene za podprogram Kultura.Prednostne naloge so spodbujanje nadnacionalne mobilnosti umetnikov in strokovnjakov, […]

Več

Projekti sodelovanja 2016

3. februarja 2016

Namen razpisa Razpis je bil objavljen 6. avgusta 2015 in temelji na Uredbi (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020).  Splošni pogoji razpisov v okviru podprograma Kultura V skladu z uredbo o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa je mogoče prednostne naloge opredeliti, kot sledi: – spodbujanje […]

Več

Projekti sodelovanja 2015

15. septembra 2014

Rok za oddajo vlog: 1. okt. 2014 (12:00)

Razpis za zbiranje predlogov (EACEA 32/2014) – Nadnacionalni projekti sodelovanja

Več

Projekti sodelovanja 2014

25. februarja 2014

Rok za oddajo vlog: 5. marec 2014

Razpis za zbiranje predlogov (EAC/S16/2013): Evropski projekti sodelovanja