Novice

Seznam

MEDIA (2007-2013)


Več

Podpora za digitalizacijo evropskih kinematografov

7. julija 2013

Namen podpore Namen MEDIA podpore za digitalizacijo kinematografov je spodbujanje kinematografov, ki prikazujejo precejšen delež nenacionalnih evropskih del, k izkoriščanju možnosti digitalne distribucije. Shema uspešnim prijaviteljem nudi podporo za posredne stroške, povezane z nakupom digitalnega projektorja. Kdo se lahko prijavi? Do sredstev so upravičeni evropski neodvisni kinematografski operaterji, ki imajo sedež v eni izmed držav, […]

Več

Razvoj projektov – skupine projektov

27. februarja 2012

Kdo se lahko prijavi? Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, ki so registrirane vsaj 3 leta. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA (članice EU ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Hrvaška), in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav. […]

Več

Razvoj projektov – samostojni projekti 2003-2013

7. julija 2007

Kdo se lahko prijavi? Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, ki so registrirane vsaj 12 mesecev. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA (članice EU ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Hrvaška), in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav. […]

Več

Razvoj projektov – “i2i Audiovisual” 2004-2013

7. julija 2007

Upravičene družbe Podpora “i2i Audiovisual” je namenjena dostopu neodvisnih evropskih produkcijskih družb do zunanjega financiranja s strani bank in finančnih institucij. Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz […]

Več

Promocija – festivali 2004-2013

7. julija 2007

Glavni poudarki razpisa Prijava na razpis se priporoča festivalom, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: posvečajo posebno pozornost evropskim avdiovizualnim delom, posebej če spodbujajo predvajanje del iz držav z nizko produkcijsko zmogljivostjo posvečajo posebno pozornost nenacionalnim evropskim delom in programsko spodbujajo geografsko raznolikost s stranskimi dogodki zagotovijo mednarodno udeležbo filmskih ustvarjalcev razvijajo dogodke za spodbujanje prisotnosti mladih […]

Več

Avtomatska podpora za kinematografske distributerje 2003-2013

7. julija 2007

Upravičene družbe Do sredstev so upravičene evropske distribucijske družbe. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav. Distribucijska družba je družba, ki izpolnjuje naslednja merila: je nosilka pravic za kinematografsko distribucijo filma na zadevnem ozemlju; […]

Več

Pilotni projekti 2004-2013

7. julija 2007

Opis Mehanizem podpore za upoštevanje hitrih tehnoloških sprememb na področju avdiovizualne industrije. Pričakuje se, da bodo v naslednjih nekaj letih evropska avdiovizualna dela postala lažje dostopna z uporabo digitalnih tehnologij in zaradi novih načinov prenosa audiovizuanih vsebin, posledica tega pa bo, da bodo bolj dostopna zunaj meja njihovih izvornih držav. Konkurenčnost avdiovizualne industrije bo zelo […]

Več

Podpora za mreže kinematografov 2004-2013

7. julija 2007

Kratka predstavitev Evropski kinematografski prikazovalci se za podporo prikazovanju evropskih filmov ne prijavljajo neposredno na MEDIA razpise, ampak se pridružujejo MEDIA podprti mreži, imenovani Europa Cinemas. Namen mreže je spodbujati in povečati prikazovanje evropskih filmov – predvsem tujih – in dejavnosti, povezanih z njimi: izboljšati razširjanje nenacionalnih evropskih filmov na evropskem in mednarodnem trgu s […]

Več

Selektivna podpora za kinematografske distributerje 2003-2013

7. julija 2007

Upravičene družbe Do sredstev so upravičene evropske distribucijske družbe. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav. Distribucijska družba je družba, ki izpolnjuje naslednja merila: je nosilka pravic za kinematografsko distribucijo filma na zadevnem ozemlju; […]

Več

Razvoj projektov – samostojni projekti

7. julija 2007

Kdo se lahko prijavi? Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, ki so registrirane vsaj 3 leta. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA (članice EU ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Hrvaška), in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav. […]