Novice

POZIV za prejemnike podpore Ustvarjalna Evropa

Predstavnike organizacij, ki so prejemnice sredstev programa Ustvarjalna Evropa, pozivamo, da nam do petka, 27. marca 2020, posredujete informacije o težavah pri izvajanju tekočih mednarodnih projektov. Zbrane podatke bomo posredovali evropskim in nacionalnim institucijam, ki so pristojne, da pripravijo ustrezne premostitvene ukrepe.

Foto: Turnerin am Barren. Museum fuer Kunst und Gewerbe Hamburg. Vir: Europeana.

Zavod Motovila (CED Slovenija) se zaveda, da je mednarodno sodelovanje, še posebej mobilnost, v trenutnih razmerah zaradi pandemije koronavirusa praktično onemogočeno. Z zbiranjem podatkov o težavah, s katerimi se soočajo izvajalci projektov s podporo Ustvarjalne Evrope, skušamo v dani situaciji po svojih močeh prispevati k sprejetju premostitvenih ukrepov za kulturni in ustvarjalne sektorje, vključno z avdiovizualnim.

Kaj potrebujemo?

Pozivamo vas, da nam sporočite trenutno stanje izvajanja vašega mednarodnega projekta. Prosimo vas, da še posebej izpostavite težave, s katerimi se soočate in predlagate ukrepe za lajšanje negativnih posledic.

V pomoč pri razmisleku so vam lahko izhodiščna vprašanja, npr.:
– Kako, če sploh, poteka komunikacija z vašimi mednarodnimi partnerji in skrbniki pogodb (EACEA in drugi financerji)?
– Kako, če sploh, ste reorganizirali dejavnosti projekta (npr. prehod na splet, izvedba dogodkov v kasnejšem terminu, odpovedi ipd.)?
– Ali imate že nastale stroške za aktivnosti, ki so zdaj odpovedane? Kako rešujete odpovedi?
– Ali se soočate s težavami zaradi prekinjenega denarnega priliva (cash flow) – tako s strani Izvajalske agencije EACEA kot drugih financerjev? Kako se s tem soočate?
– Kako boste poročali o doseganju zastavljenih indikatorjev oz. kako boste dosegli načrtovane cilje in rezultate?
– Kako se soočate z administrativnimi zahtevami in postopki, ki so od vas pričakovani?
– Ali ste se morda povezali s kakšno krovno organizacijo (predstavniško združenje/mreža) na nacionalni ali EU ravni za pomoč pri ukrepanju? Če da, s kom?

Stanje o trenutnem izvajanju vašega projekta nam sporočite vključno do petka, 27. marca 2020 na info@ced-slovenia.eu. Prosimo, navedite ime projekta s podporo Ustvarjalne Evrope ter priložite tudi odzive vaših partnerjev, če ste jih prejeli. Odgovore, prosimo, posredujte v slovenščini in/ali v angleščini (npr. če že imate informacije oz. odzive partnerjev zbrane).

Zakaj to potrebujemo?

Podatke bomo posredovali evropskim in nacionalnim institucijam, ki so pristojne za sprejetje ustreznih premostitvenih ukrepov za kulturni in ustvarjalne sektorje.

Na evropski ravni že izmenjujemo podatke s predstavniki Evropske komisije, Izvajalske agencije EACEA in mreže centrov CED o premostitvenih ukrepih (tako splošnih socialnih in fiskalnih kot specifično sektorskih), ki jih sprejemajo posamezne države, regije ali mesta. Komisija je precej zaskrbljena zaradi vpliva pandemije na kulturo, saj se zaveda, da gre za enega najbolj ranljivih sektorjev. Želi vzpostaviti pregled vseh nacionalnih ukrepov, s katerimi bo mogoče podpreti te sektorje.

Na nacionalni ravni smo se z vprašanji obrnili na Ministrstvo za kulturo ter se, med drugim, povezali z društvom Asociacija in CNVOS. Na Asociaciji zbirajo in odgovarjajo na pogosta vprašanja o neodvisni kulturi v času epidemije, CNVOS pa je na enem mestu zbral vse ukrepe, ki vplivajo na delovanje nevladnih organizacij, in njihove podlage.

Upamo, da bodo Ministrstvo za kulturo ter sektorske in predstavniške organizacije, ki vsekakor razpolagajo z boljšim vpogledom na svojih področjih, čimprej lahko podale celostno oceno škode, ki jo bo utrpel sektor. Motovila jih lahko podpre z odzivi mednarodno dejavnih organizacij ter primeri ukrepov drugih evropskih držav. Spremljajte nas!

OBVESTILO za vse, ki sodelujete pri mednarodnih projektih s podporo Ustvarjalne Evrope in vam izbruh koronavirusa otežuje izvedbo in/ali udeležbo na sestankih in prireditvah, ki jih vi ali vaši partnerji organizirate v okviru tekočih projektov in so del trenutnih pogodb – glej tukaj.

Primeri trenutnih praks:

Hrvaško Ministrstvo za kulturo je ustanovilo krizni sklad, ki bo zagotavljal finančno podporo za likvidnost kulturnega sektorja, tj. samostojnih umetnikov, samozaposlenih idr. fizičnih ter pravnih oseb v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih, ki ostajajo brez vseh prihodkov zaradi omejitve zbiranja, odpovedi dogodkov in zaprtih prizorišč (gledališča, kini, koncertne dvorane itd.).
Vir: Ministrstvo za kulturo RH.

Mesto Helsinki je odprlo krizni sklad v višini 300.000 EUR. Namenjen bo podpori novim in inovativnim formatom dogodkov na področju kulture, športa in mladinskega dela, s poudarkom na prizadevanjih za doseganje občinstev oz. oblikovanja skupnosti. Prav tako bodo podprli napredne digitalne rešitve za omogočanje dela že zaposlenih na omenjenih področjih. Posamezni prijavitelj bo lahko prejel podporo v višini največ 5.000 EUR. Razpis je bil objavljen 23. marca 2020 in je odprt do nadaljnjega.
Vir: Daily Finland.

Združenje direktorjev evropskih filmskih agencij objavilo pregled ukrepov na avdiovizualnem področju po posameznih državah članicah, glej tukaj.

V BRANJE PRIPOROČAMO članek Kako se ukrepov za obvladovanje posledic pandemije koronavirusa na področju kulture lotevajo evropske države?