Novice

Če vam koronavirus otežuje izvedbo projekta s podporo Ustvarjalne Evrope …

Obvestilo za vse, ki sodelujete pri mednarodnih projektih s podporo Ustvarjalne Evrope in vam izbruh koronavirusa otežuje izvedbo in/ali udeležbo na sestankih in prireditvah, ki jih vi ali vaši partnerji organizirate v okviru tekočih projektov in so del trenutnih pogodb

Slika: The Anatomy Lesson Of Dr Nicolaes Tulp, Rembrandt Van Rijn. Vir: Europeana.

Izvajalska agencija EACEA sporoča, da sledite nacionalnim priporočilom za ravnanje v trenutni situaciji, tako pri udeležbi na dogodkih v tujini kot pri organizaciji lastnih.

EACEA prav tako opozarja, da vsi sporazumi vsebujejo klavzulo o »višji sili« (force majeure), ki se lahko uporablja v primerih omejene mobilnosti, ko je le-ta neposredna posledica ukrepov, ki jih sprejmejo pristojni nacionalni organi. Vendar upoštevajte, da bo EACEA od primera do primera preučila okoliščine in uporabo pravila o višji sili. V vsakem primeru o okoliščinah obvestite skrbnika vaše pogodbe na EACEA!

Uradno stališče v celoti (angleško) je dostopno na spletu EACEA tukaj.
Uradno stališče je podala tudi Evropska komisija tukaj, ki se bo v sodelovanju z EACEA v mejah veljavnega pravnega okvira prilagodila izvajanju programa Ustvarjalna Evropa.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS odsvetuje vsa potovanja v tujino. Posebna opozorila veljajo za Italijo, Srbijo, Španijo, Iran, Južno Korejo, ZDA in Kitajsko.
Dne 12. 3. 2020 je stopila v veljavo Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenija (Uradni list RS, št. 19/20 z dne 13. 3. 2020).
Aktualne informacije in navodila najdete na spletni strani Koronavirus COVID-19 tukaj. Od tam lahko dostopate do informacij v zvezi s priporočili glede množičnih dogodkov.