Novice

Poziv Music Moves Europe za usposabljanje in manjša glasbena prizorišča

Evropska komisija je v okviru pobude »Music Moves Europe« objavila dva razpisa, in sicer razpis za usposabljanje in profesionalizacijo (EAC/S21/2019, rok prijave: 31. okt.) ter razpis za sodelovanje manjših glasbenih prizorišč (EAC/S17/2019, rok prijave: 15. nov.).

Novo pri Ustvarjalni Evropi · 8. novembra 2019

Razpisa sta del paketa ukrepov, za katerega je Evropski parlament v letu 2019 zagotovil proračun v višini 3 milijona EUR. Namen različnih ukrepov pod skupnim nazivom Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent je preizkusiti raznovrstne možnosti za bolj ciljno financiranje EU za glasbeni sektor. Do konca leta pričakujemo objavo še dveh razpisov in dveh javnih za izvedbo študij. Več informacij tukaj.

Razpis za usposabljanje in profesionalizacijo (EAC/S21/2019)
Rok prijave: 31. okt. 2019
Cilj razpisa je podpreti največ 10 inovativnih pilotnih programov usposabljanja za mlade glasbenike in profesionalce s področja glasbe. Prijavitelji so lahko javne ali zasebne organizacije iz držav članic programa Ustvarjalna Evropa, ki delujejo na področju usposabljanja glasbenega sektorja. Format usposabljanja ni predpisan, upoštevati je potrebno evropsko razsežnost usposabljanja in tematsko pokrivati znanja s poslovnih veščin oz. novih poslovnih modelov. Najvišji znesek podpore je 90.000 EUR, stopnja sofinanciranja pa znaša 80 %.

Razpis za sodelovanje manjših glasbenih prizorišč (EAC/S17/2019)  
NOVI rok prijave: 16. dec. 2019 (prej 15. nov. 2019) 
Cilj razpisa je vzpostaviti trajnostne in inovativne modele sodelovanja med majhnimi in srednje velikimi glasbenimi prizorišči ter povečati prepoznavnost in vlogo teh prizorišč v lokalnih skupnostih. Poleg tega je namen podpore povečati kapacitete glasbenih prizorišč, da ostanejo konkurenčne v hitro spreminjajočem se trgu. Prijavitelji so lahko javne ali zasebne organizacije iz držav članic programa Ustvarjalna Evropa, ki upravljajo glasbena prizorišča.
Predvidoma bodo podprli 13 projektov sodelovanja glasbenih prizorišč. Stopnja sofinanciranja znaša 90 %, znesek podpore pa je odvisen od števila partnerjev vključenih v projekt.
Iščete partnerje? Pri tem vam lahko pomaga Live DMA.

Ali ste vedeli…, da je bil v sklopu pripravljalnih ukrepov Music Moves Europe 2018 uspešen Radio Študent? To je na razpisu Music Moves Europe – Online and Offline Distribution, izbranih pa je bilo zgolj 9 projektov.