Novice

Odprt poziv za nagrado Europa Nostra Awards za leto 2022

Nagrada EU za kulturno dediščino European Heritage Award / Europa Nostra Award se podeljuje za izjemne dosežke na področju kulturne dediščine v Evropi. Rok za oddajo vlog je 1. februar 2022.

Nagrada EU za kulturno dediščino European Heritage Award / Europa Nostra Award se podeljuje od leta 2002 za izjemne dosežke na področju kulturne dediščine v Evropi z namenom promocije visokih standardov ohranjanja kulturne dediščine, spodbujanja mednarodnih izmenjav znanj in izkušenj ter zagotavljanja visokih standardov na tem področju v prihodnosti.

Odprt je poziv Europa Nostra Awards / Europa Nostra Awards za leto 2022

Rok za oddajo vlog je 1. februar 2022.
Dodatne informacije in obrazci za oddajo vlog so dostopni na spletnih straneh Europa Nostra.

Nagrada se bo po novem podelila v petih kategorijah:
– Ohranjanje in prilagojena ponovna uporaba: Izjemni projekti, namenjeni ohranjanju, regeneraciji in prilagajanju kulturne dediščine, vključno s kulturno krajino.
– Raziskave: Inovativni raziskovalni projekti, ki prinašajo oprijemljive učinke za varovanje in izboljšanje kulturne dediščine ali/in za izboljšanje dostopa, uživanja in razumevanja dediščine s strani skupnosti.
– Izobraževanje, usposabljanje in spretnosti: Vzorčni projekti ali projekti, povezani s kulturno dediščino, s ciljem spodbujanja prenosa znanja, krepitve zmogljivosti in/ali izboljšanja tradicionalnih ali novih spretnosti in obrti, povezanih z dediščino.
– Vključevanje državljanov in ozaveščanje: Izjemni projekti na področju kulturne dediščine, ki spodbujajo socialno kohezijo, vključevanje, večkulturni dialog in razumevanje, negujejo občutek kraja in pripadnosti, slavijo raznolikost in številne identitete ter spodbujajo sodelovanje, lastništvo in državljansko odgovornost državljanov.
– Prvaki na področju dediščine: Vplivni in navdihujoči posamezniki ali organizacije, ki s svojim zglednim delovanjem izkazujejo izjemno stopnjo predanosti, vpliva in državljanske angažiranosti pri varovanju in krepitvi kulturne dediščine.

Več o nagradi Europa Nostra tukaj.