Nagrada EU za kulturno dediščino Europa Nostra

Nagrada EU za kulturno dediščino European Heritage Award / Europa Nostra Award se podeljuje od leta 2002 za izjemne dosežke na področju kulturne dediščine v Evropi z namenom promocije visokih standardov ohranjanja kulturne dediščine, spodbujanja mednarodnih izmenjav znanj in izkušenj ter zagotavljanja visokih standardov na tem področju v prihodnosti.

Nagrada se podeli v štirih kategorijah:
– Konzervatorstvo: za izjemne dosežke na področju konzervatorstva in izboljševanja kulturne dediščine.
– Raziskave: za izjemne raziskave in projekte digitalizacije, ki so pomembni za konzervatorstvo oziroma ohranjanje kulturne dediščine v Evropi.
– Zasluge posameznikov ali organizacij, ki že dalj časa (vsaj deset let) delujejo na področju ohranjanja, varovanja in izboljševanja kulturne dediščine in pri tem dosegajo izjemne dosežke v evropskem merilu.
– Izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje: za izjemne dosežke na področju ohranjanja kulturne dediščine in za programe ozaveščanja javnosti.

Domači uspehi…

Pocarjeva domačija in Sečoveljske soline.

Doslej so bili med nagrajenci trije projekti iz Slovenije, in sicer Krajinski park Sečoveljske soline (Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, medalja v kategoriji kulturne krajine, 2003), Pocarjeva domačija, Mojstrana (Triglavski narodni park, diploma v kategoriji arhitekturna dediščina, 2006), Plečnikova hiša, Ljubljana (Muzej in galerije mesta Ljubljane, v kategoriji izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje, 2018) in Paviljon za prezentacijo arheologije v Celju (v kategoriji konservatorstva, 2019).

Leta 2017 je posebno omembo strokovne žirije prejel tudi slovenski projekt V istem čolnu – Mladi čuvaji izročila / In the same boat – Young Guardians of Heritage (Zavod PAJN, Cerknica).

Organizacija, odgovorna za podeljevanje nagrade

Europa Nostra je panevropska federacija za kulturno dediščino, ki združuje preko 230 nevladnih organizacij s področja kulturne dediščine iz 45 evropskih držav ter deluje kot njihov zastopnik pred mednarodnimi institucijami (UNESCO, Svet Evrope, institucije EU). Združenje podpira nacionalne in mednarodne pobude za ohranjanje in reševanje ogrožene evropske kulturne dediščine.
Europa Nostra je bila izbrana na razpisu Komisije za »Organizacijo in izvedbo letne nagrade Evropske unije za kulturno dediščino« (EAC/S14/2013), in sicer s štiriletnim okvirnim sporazumom o partnerstvu za obdobje 2014–2018.

Več o nagradi na spletu Europa Nostra ali Evropske komisije.

Ustvarjalna Evropa želi doseči večjo prepoznavnost bogastva in raznolikosti evropskih kultur in spodbujanje medkulturnega dialoga ter medsebojnega razumevanja, zato podpira t. i. posebne ukrepe, in sicer nagrade Evropske unije za različna področja, znak evropske dediščine, Evropske dneve kulturne dediščine in evropske prestolnice kulture.