Nagrada EU za kulturno dediščino Europa Nostra

Nagrada EU za kulturno dediščino European Heritage Award / Europa Nostra Award se podeljuje od leta 2002 za izjemne dosežke na področju kulturne dediščine v Evropi z namenom promocije visokih standardov ohranjanja kulturne dediščine, spodbujanja mednarodnih izmenjav znanj in izkušenj ter zagotavljanja visokih standardov na tem področju v prihodnosti.

Odprt je poziv za nagrado Europa Nostra Awards za leto 2023.
Rok za oddajo vlog je 5. december 2022.

Nagrada se podeli v petih kategorijah:
– Ohranjanje in prilagojena ponovna uporaba: Izjemni projekti, namenjeni ohranjanju, regeneraciji in prilagajanju kulturne dediščine, vključno s kulturno krajino.
– Raziskave: Inovativni raziskovalni projekti, ki prinašajo oprijemljive učinke za varovanje in izboljšanje kulturne dediščine ali/in za izboljšanje dostopa, uživanja in razumevanja dediščine s strani skupnosti.
– Izobraževanje, usposabljanje in spretnosti: Vzorčni projekti ali projekti, povezani s kulturno dediščino, s ciljem spodbujanja prenosa znanja, krepitve zmogljivosti in/ali izboljšanja tradicionalnih ali novih spretnosti in obrti, povezanih z dediščino.
– Vključevanje državljanov in ozaveščanje: Izjemni projekti na področju kulturne dediščine, ki spodbujajo socialno kohezijo, vključevanje, večkulturni dialog in razumevanje, negujejo občutek kraja in pripadnosti, slavijo raznolikost in številne identitete ter spodbujajo sodelovanje, lastništvo in državljansko odgovornost državljanov.
– Prvaki na področju dediščine: Vplivni in navdihujoči posamezniki ali organizacije, ki s svojim zglednim delovanjem izkazujejo izjemno stopnjo predanosti, vpliva in državljanske angažiranosti pri varovanju in krepitvi kulturne dediščine.

Domači uspehi…

Pocarjeva domačija in Sečoveljske soline.

Doslej so bili med nagrajenci trije projekti iz Slovenije, in sicer Krajinski park Sečoveljske soline (Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, medalja v kategoriji kulturne krajine, 2003), Pocarjeva domačija, Mojstrana (Triglavski narodni park, diploma v kategoriji arhitekturna dediščina, 2006), Plečnikova hiša, Ljubljana (Muzej in galerije mesta Ljubljane, v kategoriji izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje, 2018), Paviljon za prezentacijo arheologije v Celju (v kategoriji konservatorstva, 2019) in skupina z odseka za umetno inteligenco Instituta Jožefa Stefana (v kategoriji raziskave za projekt Silknow, 2022).

Leta 2017 je posebno omembo strokovne žirije prejel tudi slovenski projekt V istem čolnu – Mladi čuvaji izročila / In the same boat – Young Guardians of Heritage (Zavod PAJN, Cerknica).

Organizacija, odgovorna za podeljevanje nagrade

Europa Nostra je panevropska federacija za kulturno dediščino, ki združuje preko 230 nevladnih organizacij s področja kulturne dediščine iz 45 evropskih držav ter deluje kot njihov zastopnik pred mednarodnimi institucijami (UNESCO, Svet Evrope, institucije EU). Združenje podpira nacionalne in mednarodne pobude za ohranjanje in reševanje ogrožene evropske kulturne dediščine.
Europa Nostra je bila izbrana na razpisu Komisije za »Organizacijo in izvedbo letne nagrade Evropske unije za kulturno dediščino« (EAC/S14/2013), in sicer s štiriletnim okvirnim sporazumom o partnerstvu za obdobje 2014–2018.

Več o nagradi na spletu Europa Nostra ali Evropske komisije.

Ustvarjalna Evropa želi doseči večjo prepoznavnost bogastva in raznolikosti evropskih kultur in spodbujanje medkulturnega dialoga ter medsebojnega razumevanja, zato podpira t. i. posebne ukrepe, in sicer nagrade Evropske unije za različna področja, znak evropske dediščine, Evropske dneve kulturne dediščine in evropske prestolnice kulture.