Novice

Odprt drugi razpis LIVEMX za podporo evropskemu glasbenemu sektorju

LIVEMX je del Music Moves Europe in je namenjen spodbujanju bolj raznolikega in trajnostnega glasbenega sektorja v Evropi. Odprt je drugi od treh razpisov, rok prijave je 24. junij.

Razpisi, Rezultati · 8. maja 2024

Cilj ukrepa LIVEMX, ki ga podpira Music Moves Europe, je spodbujati bolj raznolik in trajnosten glasbeni sektor v Evropi. Osrednji del programa je sodobna shema financiranja, ki je zasnovana za reševanje specifičnih potreb v evropskem glasbenem ekosistemu. V obdobju 2023-2024 bodo razpisani trije razpisi za spodbudo glasbenim strokovnjakom, da prevzamejo vodilno vlogo pri odzivanju na neposredne izzive sektorja na področjih izvoz glasbeglasbena prizorišča in digitalno kroženje in sodelovanje.

Na prvem razpisnem roku je bila na področju “glasbena prizorišča” uspešna slovenska organizacija Zveza Mink Tolmin s projektom Fokus, ki je prejela sredstva v vrednosti 40.000 EUR. Čestitamo!

  • Podpora LIVEMX bo dodeljena projektom za izvoz glasbeglasbena prizorišča in digitalno kroženje in sodelovanje.
  • Novo! Pri tokratnem izboru projektov bodo ocenjevalci upoštevali tudi t.i. omejitev števila projektov na državo (“country cap“)
  • Tri kategorije financiranja projektov v višini: 20.000, 40.000 ali 60.000 EUR.
  • Stopnja sofinanciranja projektov znaša 100 %.
  • Projekt lahko traja med 10 in 12 mesecev.
  • Prijavitelji morajo biti pravne osebe iz držav članic programa Ustvarjalna Evropa, ki morajo obstajati vsaj eno leto.
  • V obdobju 2023-2024 bodo razpisani trije razpisi, skupna višina sredstev znaša 4 milijone EUR za približno 90 projektov.
  • Drugi od treh razpisov je odprt, rok za prijave je 24. junij 2024.  

Partnerski konzorcij* LIVEMX bo organiziral brezplačne seminarje in informativno gradivo, ki bodo prijaviteljem v pomoč pri oblikovanju projektov, povezovanju, razvijanju spretnosti in znanj ter spodbujanju vzajemnega učenja, izmenjav in nadaljnjih sodelovanj.

 

Za pripravo projektne vloge si lahko pomagate z videom LIVEMX´s Open Call for Projects | Tutorial Video. Več informacij najdete na spletni strani LIVEMX ali na Instagram profilu @livemx.eu.

Na prvi razpisni rok je prispelo 249 projektov iz 32 držav, izbranih je bilo 25 projektov. 11 med njimi na področju “glasbena prizorišča”, 10 na področju “izvoza glasbe” in 4 na področju “digitalno kroženje in sodelovanje”.

*Partnerji projekta so LIVEMX so INOVA+Live DMA in European Music Exporters Exchange (EMEE). Glavni cilji projekta so (i) ustvariti in izvajati preprost, pregleden in ciljno usmerjen podporni program, ki bo razdelil sredstva tam, kjer so potrebna, in bo lahko prinesel resnične spremembe; (ii) podpora trajnostnim projektom, ki bodo pokazali pot prihodnjim programom financiranja in politikam za glasbeni sektor v Evropi ter (iii) ponuditi ukrepe za krepitev zmogljivosti (brezplačni spletni spletni seminarji in drugi viri), s pomočjo katerih lahko upravičenci razvijajo projekte v skladu s prednostnimi nalogami LIVEMX. Projekt je podpira Evropske unija.