Novice

Pripravljalni ukrep Music Moves Europe: Inovativna podporna shema za trajnostni glasbeni ekosistem

Kot del pripravljalnega ukrepa »Music Moves Europe: Krepitev evropske glasbene raznolikosti in talenta« (s proračunom v višini 2,5 milijona EUR) je objavljen razpis (EAC/S15/2020) za zbiranje predlogov, ki naslavlja potrebo za podporo zelenega, digitalnega, pravičnega in prožnega okrevanja evropskega glasbenega ekosistema ter njegov trajnostni razvoj po koronakrizi. Podaljšan rok: 19 Nov. 2020.

Vir: FB @CreativeEurope.

Evropski glasbeni ekosistem sodi med kulturna področja, ki jih je najbolj prizadela koronakriza, saj je kot še nikoli doslej vplivala na celotno vrednostno verigo sektorja in povzročila velike izgube. Ključne kratkoročne posledice krize za ta sektor se odpravljajo z izrednimi ukrepi na različnih ravneh. Potrebni pa so dodatni koraki, da se sektor lahko okrepi na bolj trajnosten način, se prilagodi novim realnostim in novonastalim trendom ter na koncu postane bolj odporen.

Komisija bo izbrala konzorcij, ki bo oblikoval in upravljal inovativno in učinkovito podporno shemo, ki bo dodeljevala podpore upravičencem iz glasbenega sektorja. Komisija pričakuje, da bo konzorcij izbrala do novembra 2020, da bi zagotovila začetek podeljevanja podpor upravičencem čimprej v letu 2021.

Rok za oddajo vlog je 19. november 2020*.

Razpis dopolnjuje druge nacionalne pobude in sheme EU, ki pomagajo ublažiti negativni vpliv krize Covid-19 na kulturo na splošno in posebej na glasbeni sektor. Komisiji bo omogočil nadaljnje oblikovanje celostnega pristopa evropske podpore glasbi (pobuda Music Moves Europe), vključno z usmerjenimi ukrepi v okviru naslednjega programa Ustvarjalna Evropa.

Komisija bo na spletni strani razpisa do roka za oddajo prijav objavljala posodobljene različice odgovorov na zastavljena vprašanja. Dodatne informacije o razpisu na spletu Evropske komisije.

*Prej je bil rok za oddajo vlog 30. september 2020.