Več

Kultura premika Evropo v podporo mobilnosti

15.12.2023

Ukrep za podporo mednarodni mobilnosti v kulturi s podporo programa Ustvarjalna Evropa, ki omogoča nepovratna sredstva umetnikom, kulturnim delavcem in gostiteljskim organizacijam.

Kultura premika Evropo v podporo mobilnosti