Novice

Obiščite festival Odprte hiše Slovenije

Arhitekturni festival s podporo Ustvarjalne Evrope, med 12. in 14. aprilom, ozavešča o vrednotah kakovostno oblikovanega prostora in predstavlja primere najboljših praks sodobne arhitekturne produkcije. Festival vključuje tematska vodenja in delavnice za različne ciljne skupine.

Priložnosti · 11. aprila 2024

Odprte hiše Slovenije so od februarja 2023 del projekta Open House Europe s podporo Ustvarjalne Evrope, ki povezuje 13 evropskih mest in Slovenijo. Projekt želi spodbuditi bolj vključujočo razpravo o arhitekturi kot skupni evropski identiteti in opolnomočiti državljane, da se zavzemajo za kakovostno zasnovano grajeno okolje. Spodbuja dostopnost in izpostavlja dobre prakse v arhitekturi, ki se odzivajo na sodobne okoljske in družbene izzive.

Namen festivala Odprte hiše Slovenije, ki bo letos med 12. in 14. aprilom, ostaja zvest osnovnemu poslanstvu – ozaveščanju najširše javnosti o vrednotah kakovostno oblikovanega prostora in  predstavitev primerov najboljših praks sodobne arhitekturne produkcije kot dela slovenske kulture in nacionalne identitete. Preko osebnih izkušenj v kakovostni arhitekturi omogoča širše razumevanje arhitekture in oblikovanega prostora ter izpostavlja njun pomen za kakovostno bivanje.

Na ogled bo skoraj 70 projektov po celotni državi, tj. zasebna stanovanja, enodružinske hiše, izobraževalne in kulturne ustanove ter poslovni in turistični objekti, prav tako projekta Vrtec Bohinj in Nadkritje ostalin cerkve sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji in začasni lapidarij, ki sta bila letos uvrščena v ožji izbor nagrade EU Mies Award 2024. Letos se festival OHS pridružuje praznovanju 140-letnice rojstva pomembnega slovenskega arhitekta Ivana Vurnika. V festivalskem programu bodo zato nekaj vodstev namenili tudi predstavitvi njegovih del.

Festival OHS letos poteka pod naslovom Arhitektura novih priložnosti in izpostavlja vprašanje vključenosti vseh ljudi in interesnih skupin v grajene in oblikovane prostore skupnosti. Naslavlja vprašanja enakih možnosti in novih priložnosti za bivanje, delo, izobraževanje, obstoj in razvoj celotne družbe, vsega živega in narave z namenom iskanja odgovorov o sobivanju, ki ga dobra arhitektura lahko omogoča, spodbuja in varuje. Ta vprašanja predstavljajo najbolj ključne izzive, ki se brez podpornih družbeno-ekonomskih in socialnih politik zgolj z arhitekturnimi idejami ne morejo razrešiti. A vendar je arhitektura tisti medij, ki s svojim fizičnim nagovorom zmore ponuditi priložnosti ali celo opolnomočiti slehernika. Z izpostavljanjem tematike vključevanja in dostopnosti tako postajajo tudi festivalski prostori nosilci izkušnje, ki navdihujejo udeležence, da postanejo »zagovorniki« bolj pravične in vključujoče družbe.

Celoten program festivala Odprte hiše Slovenije 2024 je objavljen na spletni platformi OHS. Prijave na oglede in vodenja so obvezne.