Novice

Nova finančna shema za podporo evropskemu glasbenemu sektorju LIVEMX

LIVEMX je del Music Moves Europe in je namenjen spodbujanju bolj raznolikega in trajnostnega glasbenega sektorja v Evropi. Prvi od treh razpisov je odprt, rok prijave je 6. januar 2024.

Cilj projekta LIVEMX, ki ga podpira Music Moves Europe, je spodbujati bolj raznolik in trajnosten glasbeni sektor v Evropi. Osrednji del programa je sodobna shema financiranja, ki je zasnovana za reševanje specifičnih potreb v evropskem glasbenem ekosistemu. V časovnem okviru projekta 2023-2024 bodo razpisani trije razpisi za spodbudo glasbenim strokovnjakom, da prevzamejo vodilno vlogo pri odzivanju na neposredne izzive sektorja na področjih »izvoz glasbe«, »glasbena prizorišča« in »digitalno kroženje in sodelovanje«. Ob razpisih bodo na voljo tudi brezplačni seminarji in viri, ki bodo prijaviteljem pomagali pri oblikovanju projektov, medsebojnem povezovanju, razvijanju spretnosti in znanj ter spodbujanju vzajemnega učenja, izmenjav in nadaljnjih sodelovanj.

Prijave na razpis že odprte, rok je 6. januar 2024.  

Shema predvideva 4 milijone EUR kaskadnega financiranja. Trije razpisi med leti 2023 in 2024 bodo podprli 90 upravičencev, višina sredstev pa je 20.000 EUR, 40.000 EUR ali 60.000 EUR. Stopnja sofinanciranje je 100%, projekti pa lahko trajajo med 10 in 12 mesecev.

Prijavitelji so lahko pravne osebe iz držav članic programa Ustvarjalna Evropa, ki morajo obstajati vsaj eno leto. Prednost bodo imele manjše uveljavljajoče se organizacije. Prijavitelji morejo delovati na področjih, ki se povezujejo s tremi prednostnimi nalogami razpisa, in sicer: »izvoz glasbe«, »glasbena prizorišča« in »digitalno kroženje in sodelovanje«.

Vir: LIVEMX Brochure

Za zainteresirane prijavitelje bodo partnerji programa organizirali informativna spletna srečanja, kjer boste izvedeli več o razpisu. Na srečanjih bo priložnost, da postavite tudi vprašanja. Za zainteresirane prijavitelje bodo organizirana tri srečanja z glasbenimi strokovnjaki iz področij »izvoz glasbe«, »glasbena prizorišča« in »digitalno kroženje in sodelovanje«.

NE SPREGLEJTE: Prvo informativno spletno srečanje o razpisu bo že 16. novembra ob 12.00. Prijavite se lahko preko obrazca tukaj. Naslednja spletna srečanja bodo sledila med 21. in 23. novembrom. 21. Aktualne informacije o projektu in srečanjih lahko spremljate na spletni strani LIVEMX ali na Instagram profilu @livemx.eu.

Partnerji projekta so LIVEMX so INOVA+, Live DMA in European Music Exporters Exchange (EMEE). Glavni cilji projekta so (i) ustvariti in izvajati preprost, pregleden in ciljno usmerjen podporni program, ki bo razdelil sredstva tam, kjer so potrebna, in bo lahko prinesel resnične spremembe; (ii) podpora trajnostnim projektom, ki bodo pokazali pot prihodnjim programom financiranja in politikam za glasbeni sektor v Evropi ter (iii) ponuditi ukrepe za krepitev zmogljivosti (brezplačni spletni spletni seminarji in drugi viri), s pomočjo katerih lahko upravičenci razvijajo projekte v skladu s prednostnimi nalogami LIVEMX. Projekt je podpira Evropske unija.