Novice

Motovila aktivno spremlja trenutno stanje v kulturi – na evropski ravni in v Sloveniji

Zbrali smo ukrepe, ki jih sprejemajo evropske države, in izzive, s katerimi se soočajo slovenski ustvarjalci pri izvajanju mednarodnih projektov.

Dejavnosti · 10. aprila 2020

V prvem tednu karantene smo zbirali ukrepe, ki jih sprejemajo evropske države na nacionalni in/ali regionalni ravni, da bi premostile težave, ki jih izredne razmere povzročajo ali bodo povzročale kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem v prihodnosti: Kako se ukrepov za obvladovanje posledic pandemije koronavirusa na področju kulture lotevajo evropske države?

V preteklem tednu pa smo slovenske kulturne organizacije (vključno z AV), ki so prejemnice podpore programa EU Ustvarjalna Evropa pozvali, da nam pošljejo (1) podatke o izzivih, s katerimi se soočajo pri izvajanju mednarodnih projektov, in (2) predloge ukrepov, s pomočjo katerih bi lahko premostili težave: Slovenski izvajalci projektov Ustvarjalna Evropa predlagajo 4 sklope ukrepov za premostitev težav.

Evropski ministri za kulturo so 8. aprila 2020 izmenjali informacije o trenutnem stanju v kulturi in premostitvenih ukrepih na nacionalni in evropski ravni. Evropska komisija je za kulturni in ustvarjalne sektorje zagotovila sredstva prek Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada ter instrumentov državne pomoči in SURE. Prilagoditve tudi za upravičence programa Ustvarjalna Evropa.
Za več glej Evropska komisija napovedala premostitvene ukrepe za kulturo.

Konec aprila smo zbrali tudi podatke o tem, kako Slovenija pri premoščanju posledic pandemije covid-19 rešuje svoj kulturni in ustvarjalni sektor.

V branje priporočamo tudi:
Koronavirus in posledice za filmsko industrijo
Izzivi prehoda filmskih festivalov v virtualno okolje

#ostanidoma