Motovila aktivno spremlja trenutno stanje v kulturi – na evropski ravni in v Sloveniji

/
Zbrali smo ukrepe, ki jih sprejemajo evropske države, in izzive, s katerimi se soočajo slovenski ustvarjalci pri izvajanju mednarodnih projektov.

V prvem tednu karantene smo zbirali ukrepe, ki jih sprejemajo evropske države na nacionalni in/ali regionalni ravni, da bi premostile težave, ki jih izredne razmere povzročajo ali bodo povzročale kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem v prihodnosti: Kako se ukrepov za obvladovanje posledic pandemije koronavirusa na področju kulture lotevajo evropske države?

V preteklem tednu pa smo slovenske kulturne organizacije (vključno z AV), ki so prejemnice podpore programa EU Ustvarjalna Evropa pozvali, da nam pošljejo (1) podatke o izzivih, s katerimi se soočajo pri izvajanju mednarodnih projektov, in (2) predloge ukrepov, s pomočjo katerih bi lahko premostili težave: Slovenski izvajalci projektov Ustvarjalna Evropa predlagajo 4 sklope ukrepov za premostitev težav.

V branje priporočamo tudi:
Koronavirus in posledice za filmsko industrijo

#ostanidoma