Novice

MOL objavila poziv za sofinanciranje projektov s podporo Ustvarjalne Evrope

Mestna občina Ljubljana (MOL) bo sofinancirala projekte nevladnih organizacij na področju kulture s sedežem v MOL, ki so bili izbrani na razpisih podprograma Kultura. Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do 30. sept. 2019.

Razpisi · 30. avgusta 2019
Ljubljana. Foto: Philippine Loiseau.

Predmet poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2015, 2016, 2017 ali 2018 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) poteka tudi v letu 2019. Projekti, ki so bili v letu 2019 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA, niso predmet tega poziva.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev (15.000,00 EUR), vendar najdlje do 30. septembra 2019. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije.

Več o pozivu na spletu CED Slovenija in MOL, kjer je dostopna razpisna dokumentacija.

Pristojna institucija za dajanje informacij in pojasnil je MOL oz. zanjo pristojni uslužbenec g. Davor Buinjac, tel.: 01 306 48 40, e-pošta: davor.buinjac@ljubljana.si. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih so vsak ponedeljek, sredo in petek dopoldan od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi popoldan od. 14. do 16. ure.

Tukaj preveri rezultate programa Ustvarjalna Evropa.