Novice

MJU objavilo poziv za sofinanciranje projektov NVO s podporo programov EU

Ministrstvo za javno upravo bo v obdobju 2022–2024 sofinanciralo projekte NVO s podporo programov EU, vključno z Ustvarjalno Evropo. Rok za oddajo prijave: 14. november 2022. Pred tem bo MJU organiziralo delavnico za prijavitelje.

Priložnosti · 21. oktobra 2022

Ministrstvo za javno upravo je 14. oktobra objavilo »Javni poziv za obdobje 2022–2024 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem EFTA«, torej tudi s podporo Ustvarjalne Evrope.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje lastnega finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij (NVO), ki se izvajajo na dan oddaje prijave na ta javni poziv, se zaključijo najkasneje do 31. decembra 2028, so bili izbrani na javnem razpisu in se sofinancirajo tudi iz proračuna EU v okviru programov neposrednega upravljanja (tj. razpisujejo jih službe in izvajalske agencije Evropske komisije) kot npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje Evropa.

Roki za oddajo prijav so:
14. 11. 2022,
30. 1. 2023, 30. 5. 2023, 29. 9. 2023,
30. 1. 2024, 30. 5. 2024 in 30. 9. 2024.

Več o pozivu na spletu CED Slovenija in Ministrstva za javno upravo.
Za dodatne informacije se obrnite na MJU, ki je tudi pristojno za ta razpis.

NE SPREGLEJTE: MJU bo preko aplikacije Teams v torek, dne 8. novembra 2022 organiziralo delavnico tehnične narave (predstavitev javnega poziva, izpolnjevanje pogojev in obrazcev). Dostop do delavnice je na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/. Na tej povezavi bodo dostopna tudi najpogostejša posredovana vprašanja.