Novice

MJU objavilo poziv za sofinanciranje projektov NVO s podporo EU programov

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je 15. jun. 2018 objavilo javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektih, izbranih na javnih razpisih EU, torej tudi iz programa Ustvarjalna Evropa. Rok za oddajo prijave: 23. jul. 2018.

Razpisi · 18. junija 2018

MJU je 15. junija 2018 v Uradnem listu RS, št. 41/2018 objavilo Javni poziv (JP) za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU. Predmet javnega poziva je sofinanciranje finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte tistih NVO, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna EU. To so programi, ki jih razpisujejo: Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije, EU parlament – npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte, ki se izvajajo na dan objave javnega poziva (15. jun. 2018) in se zaključijo najkasneje do 31. decembra 2019. EU programi, ki odstotka finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe ne določajo, niso predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu. Upravičeni prijavitelji po tem javnem pozivu so NVO, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektih, ki so bili izbrani na javnih razpisih EU.

Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je do vključno 23. julija 2018 do 12. ure.
Več o razpisu, razpisna dokumentacija in dodatne informacije so dostopne prek spleta MJU.

Vabljeni na informativno delavnico!

Javni poziv bo MJU podrobneje predstavilo na informativni delavnici za potencialne prijavitelje, ki bo potekala v torek, 19. junija 2018 od 14.00 do 15.30 na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, v veliki sejni dvorani. Na delavnico se ni potrebno posebej prijaviti.
Gradivo z delavnice in pogosto zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletu MJU. Dodatna vprašanja lahko zastavite prek gp.mju@gov.si do 10. julija 2018.