Novice

MJU bo v letu 2021 sofinanciralo projekte NVO s podporo programov EU

Ministrstvo za javno upravo je 5. marca objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov NVO izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem. Do sredstev MJU so upravičene tudi NVO, ki so bile izbrane na razpisih Ustvarjalne Evrope. Rok prijave: 9. april 2021.

Priložnosti · 9. marca 2021

Sredstva, ki jih preko javnega poziva Ministrstva za javno upravo prejmejo domači izvajalci, predstavljajo ključni domači vir in posledično pogoj za uspešno črpanje evropskih sredstev. V letu 2020 je 53 slovenskih organizacij pridobilo podporo programa Ustvarjalna Evropa (MEDIA in Kultura), in sicer za 58 projektov. Med njimi jih je – v vlogi vodje ali partnerja projekta – kar 72 odstotkov zasebnopravnih organizacij, pri tem pa so vodje projektov iz Ustvarjalne Evrope skupaj pridobili 2,7 milijona EUR podpore EU.

Ministrstvo za javno upravo bo tudi v letu 2021 podprlo projekte nevladnih organizacij (NVO), izbrane na razpisih, sofinanciranih iz proračuna EU, vključujoč program Ustvarjalna Evropa in s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA.
Do sredstev ministrstva so upravičene NVO, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektih, ki so bili izbrani na razpisih EU ali razpisih Urada za finančni mehanizem. Rok za oddajo prijave na javni poziv je do vključno 9. aprila 2021.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2023. Ministrstvo bo prav tako sofinanciralo finančni prispevek tudi za tiste projekte, ki so se začeli izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2020 za sofinanciranje projektov NVO, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem in se zaključijo najkasneje do objave tega javnega poziva.

Več o pozivu na spletu CED Slovenija in Ministrstvu za javno upravo
Za dodatne informacije se obrnite na MJU, ki je tudi pristojno za ta razpis.

Informacije prejmete izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »JAVNI POZIV ZA LETO 2021 ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ IZBRANIH NA RAZPISIH SOFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ali URADA ZA FINANČNI MEHANIZEM, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA« (za Ludvik Štritof). Pomnite, da lahko na MJU posredujete vprašanja do vključno 2. aprila 2021.