Novice

MJU bo sofinanciralo projekte NVO s podporo programov EU

Skupna akcija Društva slovenskega animiranega filma in zavoda Motovila, v kateri smo povezali prejemnike podpore Ustvarjalna Evropa, da so Ministrstvo za javno upravo opozorili na pomen nacionalnega sofinanciranja projektov s podporo EU, je obrodila sadove. Ministrstvo je 10. julija 2020 objavilo javni poziv za sofinanciranje projektov NVO, izbranih na razpisih EU. Rok za oddajo prijave: 17. avg. 2020.

Priložnosti · 13. julija 2020

Sredstva, ki jih preko javnega poziva MJU prejmejo domači izvajalci, predstavljajo ključni domači vir in posledično pogoj za uspešno črpanje evropskih sredstev. Samo v letu 2019 so slovenske organizacije – tako javne kot nevladne – pridobile podporo Ustvarjalna Evropa (MEDIA in Kultura) za skupaj 63 projektov. V skoraj polovici podprtih projektov (28) sodelujejo slovenske nevladne organizacije (nekatere med njimi v več kot enem projektu!), in sicer je 15 v vlogi partnerja, 10 organizacij pa v vlogi vodje projekta. Samo slednje (tj. NVO v vlogi vodje projektov) so v letu 2019 iz Ustvarjalne Evrope skupaj pridobile 1,7 milijona EUR podpore EU.

Zavod Motovila je zato na pobudo in v sodelovanju z Društvom slovenskega animiranega filma (DSAF) koordiniral akcijo, s katero so prejemniki podpore Ustvarjalna Evropa na Ministrstvo za javno upravo naslovili poziv za čimprejšnjo objavo in izvedbo načrtovanega javnega poziva. Poziv je podpisalo 35 organizacij, in sicer 24 NVO, solidarnostno pa jih je podrlo še 11 javnih zavodov s podporo Ustvarjalne Evrope. Gre za mehanizem, ki bo zagotovil nujni denarni tok za izvedbo projektov zlasti v spremenjenih globalnih okoliščinah in trajnost delovanja nevladnih organizacij, ki so se doslej izkazale s svojo učinkovitostjo pri črpanju sredstev EU in uspešnostjo v mednarodnem prostoru.

S finančnim prispevkom za projekte NVO namerava ministrstvo spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.

Predmet javnega poziva (Uradni list RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019) je sofinanciranje finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij (NVO), ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz:

– iz proračuna Evropske unije: To so programi, ki jih razpisujejo Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije in EU parlament, kot npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi (v nadaljnjem besedilu: razpisi EU) in

– s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (v nadaljnjem besedilu: Urad za finančni mehanizem), kot npr. programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog ter drugi programi Urada za finančni mehanizem.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2022.

Rok za prijavo: 17. avgust 2020.

 Več o razpisu tukaj.

Svetovanje: Obrnite se na MJU!

Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »JAVNI POZIV ZA LETO 2020 ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ IZBRANIH NA RAZPISIH SOFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ali URADA ZA FINANČNI MEHANIZEM, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA« (za Ludvik Štritof).