Novice

Ministrstvo za kulturo objavilo vabilo za sofinanciranje projektov s podporo Ustvarjalne Evrope

Ministrstvo za kulturo v letu 2020 nadaljuje neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa. Rok prijave: 13. november 2020.

Novo pri Ustvarjalni Evropi · 6. novembra 2020
Slika: Motovila, Vesna Bukovec, 2016.

Ministrstvo bo v letu 2020 sofinanciralo delež lastnih sredstev slovenskih prijaviteljev (pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji ali samostojni podjetnik, posameznik, s sedežem v Republiki Sloveniji) za izvedbo projektov, ki so bili v letih 2017, 2018 ali 2019 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa in v letu 2020 (v času oddaje vloge za sofinanciranje) še vedno potekajo. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2020, če se obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) zaključi v 12 mesecih (projekt se izteče).

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov slovenskih izvajalcev v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa, znaša v letu 2020 100.000 EUR.

Rok za prijavo je 13. november 2020 do 23.59.

Podrobnejše informacije in prijavna dokumentacija so dostopni prek spleta Ministrstva za kulturo.
Za dodatne informacije v zvezi s predmetnim vabilom prosimo pišite na e-naslov: gp.mk@gov.si.