Novice

Ministrstvo za kulturo je objavilo vabilo za sofinanciranje projektov s podporo Ustvarjalne Evrope

Ministrstvo za kulturo v letu 2018 nadaljuje neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa. Rok prijave: 12. oktober 2018.

Razpisi · 24. septembra 2018
© Slika: Motovila: (Vesna Bukovec , 2016)

Ministrstvo bo v letu 2018 sofinanciralo delež lastnih sredstev slovenskih prijaviteljev (pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji) za izvedbo projektov, ki so bili v letih 2015, 2016 ali 2017 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa in v letu 2018 (v času oddaje vloge za sofinanciranje) še vedno potekajo.

Zaradi preprečevanja dvojnega financiranja ministrstvo ne bo financiralo projektov, ki so v letu 2018 pridobili podporo:
– v okviru Javnega poziva MJU za sofinanciranje projektov NVO izbranih na razpisih EU,
– v okviru Javnega poziva MK za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti za leto 2018.

Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja vseh slovenskih izvajalcev na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti.

Rok za prijavo: 12. oktober 2018

Ministrstvo bo z upravičenimi prijavitelji, ki bodo predložili izpolnjene prijavne obrazce z obveznimi prilogami, sklenilo neposredne pogodbe o sofinanciranju. Pogodbe se bodo sklepale najkasneje do 30. oktobra 2018.

Več o vabilu na spletu CED Slovenija in MK.

Pristojna institucija za dajanje informacij in pojasnil je Ministrstvo za kulturo.  Več informacij:  gp.mk@gov.si