Novice

Ministrstvo za kulturo je objavilo vabilo za sofinanciranje projektov s podporo Ustvarjalne Evrope

Ministrstvo za kulturo v letu 2019 nadaljuje neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa. Rok prijave: 15. oktober 2019.

Slika: Motovila, Vesna Bukovec, 2016.

Ministrstvo bo v letu 2019 sofinanciralo delež lastnih sredstev slovenskih prijaviteljev  za izvedbo projektov, ki so bili v letih 2016, 2017 ali 2018 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa in v letu 2019 (v času oddaje vloge za sofinanciranje) še vedno potekajo.
Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2019, če se obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) zaključi v 12 mesecih (projekt se izteče).

Zaradi preprečevanja dvojnega financiranja ministrstvo ne bo financiralo projektov, ki so v letu 2019 pridobili podporo:
– v okviru Javnega poziva MJU za sofinanciranje projektov NVO izbranih na razpisih EU,
– v okviru Javnega poziva MK za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti;

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov slovenskih izvajalcev v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa, znaša v letu 2019 100.000,00 EUR.

Rok za prijavo: 15. oktober 2019

Več o vabilu na spletu CED Slovenija in MK.

Pristojna institucija za dajanje informacij in pojasnil je Ministrstvo za kulturo.  Več informacij:  gp.mk@gov.si