Novice

Lačni ustvarjanja dobrih TV serij?

Avdiovizualni trg išče nove izzive za ustvarjanje tudi v TV serijah, ki so med evropsko strokovno javnostjo pogosto obravnavana tema. Mesto so našle tudi med usposabljanji, ki jih ponuja podprogram MEDIA, saj ponujajo izredne možnosti za kreativnost in naracijo.

Dogodki · 9. septembra 2016

Prva priložnost za srečanje s svetom TV serij bo že 15. septembra 2016 ob 14:00, na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, kjer bo v okviru strokovnega programa FSF in v soorganizaciji zavoda Motovila (CED Slovenija) potekala okrogla miza: snovanje in produkcija TV serij v Sloveniji.

”TV serije so zagotovo najbolj aktualna tema tudi na evropskem avdiovizualnem področju, saj ponujajo številne možnosti za pripovedovanje ter ustvarjanje novih zgodb.”

V okviru podprograma MEDIA se odpirajo priložnosti za ustvarjalce TV serij, kjer lahko preko mreženj, koprodukcijskih tržnic in usposabljanj izboljšate svoj scenarij, pitching ter se srečate s svojimi bodočimi producenti in koproducenti.

Kakšne možnosti se vam odpirajo za izobraževanje, usposabljanje ter mreženje, si lahko ogledate v naslednjih vrsticah.

Midpoint TV Launchmidpoint

Midpoint TV Launch je namenjen udeležencem, ki prihajajo iz osrednje in vzhodne Evrope, Balkana, baltskih in sredozemskih držav in že imajo izkušnje s filmi ter želijo ustvarjati tudi kvalitetno televizijsko produkcijo.
Trije moduli pokrijejo razvoj pilotne epizode in tematike sezone, podrobno analizo popularnih TV serij, delavnice z gosti, individualne konzultacije in skupinsko delo z mentorji.
Delavnicam se pridruži tudi producent, ki udeležence vodi skozi evropsko televizijsko industrijo.

Series Mania European Co-Production Forum

Najpomembnejši evropski pitching forum Series Mania European Co-Prseries maniaoduction Forum poteka v Franciji in predstavlja platformo, kjer lahko ustvarjalci TV serij srečajo investitorje in odločevalce. Forum je sestavljen iz individualnih srečanj, konferenc in številnih prikazovanj, ki zaokrožujejo program.
Cilj foruma je, da pomaga producentom pri zagotavljanju večjih sredstev za produkcijo, pri ustvarjanju večje produkcijske vrednosti in omogoča lažji prodor novih TV serij na evropski trg. Koprodukcijski from je postal ‘think tank’ evropske TV industrije ter ključni dogodek za vse, ki se ukvarjajo s TV serijami in si prizadevajo najti primernega finančnega partnerja.

The European Series Summit/Série Series
serie series

Série Series je prvi evropski dogodek, ki je ekskluzivno posvečen TV serijam.
Namenjen je vsem TV profesionalcem: scenaristom, režiserjem, producentom in predstavnikom različnih TV programov.  Udeležence čaka več kot tri dni srečanj, prikazovanj ter spoznavanja ustvarjalcev, ki predstavijo svoje projekte.

European TV Drama Series Lab

Usposabljanje European TV Drama Series Lab, ki poteka v okviru Erich Pommer Institute,  je ”think tank” za scenariste, epiproducente in prikazovalce, saj se loteva temeljnih elementov najuspešnejših TV
serij.  Program je sestavljen iz dveh modulov, ki potekajo spomladi in jeseni v Berlinu.  Udeleženci razvijajo znanja, ki omogočajo razvoj prepričljivih in donosnih mednarodnih TV serij, imajo dostop do najnovejših trendov in skrivnosti uspešnih ameriških serij ter številne priložnosti mreženja. Znanje bodo z njimi delili najboljši strokovnjaki tako iz Evrope, kot iz Amerike.

Serial Eyes   

8-mesečni intenzivni podiplomski program Serial Eyes, ki se dotika pisanja serial eyesscenarijev za TV produkcije, je zasnovan za mlade TV scenariste in producente s predhodnimi  izkušnjami.  Program poteka pod okriljem nemške akademije za film in televizijo v Berlinu, v partnerstvu z londonsko filmsko šolo in nacionalno filmsko šolo na Danskem. Izobraževanje ponuja izmenjavo izkušenj,  razvoj lastnega portfolia, pilotnega projekta ter pitchingov v Berlinu, Londonu, Cannesu ter omogoča spoznvanje strategij ustvarjanja scenarijev in ustvarjanje ambicioznih projektov, ki imajo možnost vstopa na evropski in mednarodni trg.

TorinoFilmLab

TorinoFilmLab je za naslednjo edicijo svojih usposabljanj pripravil prenovljen program aktivnosti in vanj vključil tudi nov program SeriesLab, namenjen raziskovanju novih formatov, še posebej TV serij. Series Lab bo tako namenjen scenaristom, ki bodo razvijali inovativne ter kakovostne projekte za TV serije.

HBO First draft contest*hbo

Program HBO Europe že od l. 2010 producira kakovostne serije na Češkem, Poljskem, Madžarskem in Romuniiji, načrtujejo pa tudi že naslednji korak: razviti in pripraviti novo dramsko serijo v regiji Adria, ki jo tvorijo Slovenija, Hrvaška, Srbija, Makedonija, Bosna in Hercegovina ter Črna Gora. HBO ekipa si želi adaptacije tujih produkcij in razvoja serij, ki so namenjene predvsem domačim gledalcem in slonijo na izvirnih lokalnih idejah, kar je tudi cilj natečaja ‘First Draft’ s katerim iščejo najboljše scenarije iz regije Adria.

Natečaj je odprt za vse scenarije, ki so napisani in po elektronski poti (upload) dostavljeni v skladu s pravili, ki jih razpisuje HBO.
Več o natečaju izveste tukaj.

*(HBO First Draft Contest za razliko od ostalih usposabljanj ni del podprograma MEDIA.)