Novice

Komisija predlagala Evropsko leto kulturne dediščine 2018

»Naša kulturna dediščina je več kot spomin na našo preteklost; je ključ do naše prihodnosti. Evropsko leto kulturne dediščine bo priložnost za ozaveščanje o socialnem in ekonomskem pomenu kulturne dediščine in spodbujanje evropske odličnosti v sektorju«, je danes povedal komisar Tibor Navracsics ob predlogu za imenovanje evropskega leta.

Novo pri Ustvarjalni Evropi · 30. avgusta 2016
Na fotografiji: Središče starogrških Aten (dobitnik nagrade EU za kulturno dediščino leta 2014 (EAC / Shutterstock)
Na fotografiji: Središče starogrških Aten, dobitnik nagrade EU za kulturno dediščino leta 2014 (vir: EAC / Shutterstock).

Evropska komisija je tudi v sklopu nove strategije za kulturo v mednarodnih odnosih EU naznanila, da bo Evropskemu parlamentu in Svetu EU predlagala, naj leto 2018 razglasi za evropsko leto kulturne dediščine. Končno odločitev bosta sprejela Evropski parlament in Svet EU.

Po mnenju Komisije bo evropsko leto kulturne dediščine 2018 priložnost za promocijo evropske kulture in še posebej kulturne dediščine. Komisija že zdaj prek nekaterih programov financiranja spodbuja dejavnosti na področju kulturne dediščine, tudi programa Ustvarjalna Evropa. Leto 2018 nudi dodatno priložnost za razprave o ohranjanju, digitalizaciji, raziskavah, razvoju veščin in infrastrukture v kulturni dediščini.

Komisija je napovedala številne prireditve, izobraževanja in kampanje ozaveščanja ohranjanja dediščine. Dejavnosti v okviru predlaganega evropskega leta so priložnost za odgovore na izzive, ki pestijo področje dediščine, in sicer zmanjševanje javnih proračunov v kulturi, upadanje zanimanja za sodelovanje pri tradicionalnih kulturnih dejavnostih, okoljskih vplivov, digitalizacije dediščine, ipd.

V luči nedavno objavljenega »Sporočila o mednarodnih kulturnih povezavah« Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS), je skrb za kulturno dediščino pomembna tudi v mednarodnih odnosih EU, in sicer pri iskanju odgovorov za kazensko odgovornost uničevanja kulturne dediščine na konfliktnih območjih in nezakonitega trgovanja s kulturnimi dobrinami.

Več v sporočilu za javnost (IP/16/2905) in na spletu DG EAC.

V branje priporočamo:
– Evropska strategija za kulturo v globaliziranem svetu (2007), ki poudari tudi pomen kulturne dediščine.
– Delovni načrt EK (Work Plans for Culture) za obdobje 2015–2018, ki kulturno dediščino določi kot eno od štirih prednostnih področij.
– Sporočilo Komisije Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo (2014).
– Poročilo Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes and activities (2014), ki vsebuje uporabne informacije s področja kulturne dediščine (EU politike, zakonodaja, programi financiranja).
– Splet Cultural Heritage Counts for Europe, ki je rezultat projekta »Cultural Heritage Counts for Europe: Towards a European Index for Cultural Heritage«, s podporo programa Kultura 2007–2014, in je predvsem analiza stanja o vrednosti kulturne dediščine in njenega vpliva na evropsko gospodarstvo, kulturo, družbo in okolje.