Komisarka Vassiliou: Več evropske podpore v korist kulturne dediščine

/
V sporočilu, sprejetem 22. julija 2014, Komisija poziva države članice, naj čim bolj izkoristijo vrednost kulturne dediščine in njen prispevek k ustvarjanju novih delovnih mest in gospodarske rasti v EU.

Dokument z naslovom Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo opisuje izzive, s katerimi se sooča področje kulturne dediščine, in poudarja priložnosti za države članice in druge deležnike, ki naj tesneje sodelujejo prek meja in bolje izkoriščajo priložnosti, ki jih nudijo evropski programi financiranja in politike Unije.

Na fotografiji: Samostan Dragomirna, Romunija (dobitnik nagrade EU za kulturno dediščino leta 2014, vir: EACEA)
Na fotografiji: Samostan Dragomirna, Romunija (dobitnik nagrade EU za kulturno dediščino leta 2014, vir: EACEA)

V dokumentu je navedeno, da se je kulturna dediščina znašla na „razpotju“, saj so javni proračuni okrnjeni, zanimanje za tradicionalne kulturne dejavnosti upada, potencialna občinstva pa so zaradi urbanizacije, globalizacije in tehnoloških sprememb vedno bolj razdrobljena. Poudarjene pa so tudi priložnosti za države članice in deležnike za tesnejše čezmejno sodelovanje na področju kulturne dediščine.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade, Androulla Vassiliou, je poudarila: „Evropa mora čim bolj izkoristiti lastne gospodarske in družbene vrednote kulturne dediščine. Morala bi postati središče inovacij, ki temeljijo na dediščini; izkoristiti bi morala priložnosti, ki jih ponuja digitalizacija ter po vsem svetu uveljavljati svoje strokovno znanje s področja dediščine. Po vsej Uniji moramo spodbujati ljudem bolj prijazen pristop na območjih dediščine in v muzejih, in sicer z uporabo novih metod in tehnologij, ki privabljajo obiskovalce, zlasti mlade. Skratka, zgodovina mora ponovno oživeti. Veseli me, da bo dediščina deležna večje evropske podpore v naslednjih sedmih letih.“

Več informacij o kulturni politiki Komisije na področju kulturne dediščine: EK

Vzporedno s sporočilom je bilo objavljeno tudi poročilo Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes and activities, ki vsebuje uporabne informacije s področja kulturne dediščine (EU politike, zakonodaja, programi financiranja).

Komisija predlagala Evropsko leto kulturne dediščine 2018.

Prvič objavljeno 30. 7. 2014 / posodobljeno 30. 8. 2016