Več

Priložnosti CERV za kulturni in ustvarjalne sektorje

26.04.2024

Program za državljane, enakost, pravice in vrednote spodbuja aktivno državljanstvo, pobratenje mest, ozavešča o skupni zgodovini, kulturi, kulturni dediščini in vrednotah. Do 6. junija 2024 je npr. odprt razpis Evropsko spominjanje.

Priložnosti CERV za kulturni in ustvarjalne sektorje