Novice

Evropski poslanci o Ustvarjalni Evropi po letu 2020

Ohrani naj se enoten program s podprograma Kultura in MEDIA ter medsektorskim sklopom. Slednji naj se okrepi z mednarodnim sodelovanjem, socialno vključenostjo in inovativnimi medsektorskimi projekti. Predvsem se naj poveča proračun programa za kulturne in ustvarjalne sektorje po letu 2020, meni Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov (S&D) v Evropskem parlamentu.

Novo pri Ustvarjalni Evropi · 16. novembra 2016
Vir: S&D.
Vir: S&D.

V luči vmesne ocene izvajanja programa EU za kulturne in ustvarjalne sektorje ter zbiranja predlogov za nov program financiranja po letu 2020 potekajo številni dogodki. S&D, na primer, je v Evropskem parlamentu 19. oktobra 2016 v Bruslju pripravila konferenco z naslovom Creative Europe Programme and its Implementation, ki sta jo moderirali Silvia Costa in Petra Kammerevert iz Odbora za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta (CULT).

Konference so se udeležili številni deležniki v kulturi, vključno s predstavniki Evropske komisije, in sicer z namenom pripraviti poročilo o izvajanju programa Ustvarjalna Evropa, ki ga bo CULT sprejel januarja 2017.

Evropska poslanka Silvia Costa, predsedujoča CULT, je poudarila, da se bo EP zavzel za večji proračun za kulturni in ustvarjalni sektor. Po letu 2020 zagovarja enotni program z dvema ločenima podprogramoma – Kultura in MEDIA ter medsektorskim sklopom, pri čemer naj bi se slednji okrepil in se naprej delil na tri tematska področja (Ustvarjalna Evropa Mundus, socialna vključenost in inovativni medsektorski projekti). V središču bo tudi intelektualna lastnina v digitalni dobi in jamstveni mehanizem za mala in srednja podjetja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Petra Kammerevert pa je poudarila, da so prisluhnili umetnikom, ustvarjalcem in producentom. Glavni cilj je še naprej podpirati program, v katerem lahko ustvarjalci izrazijo svoje mnenje in imajo od programa tudi korist. Potencial, ki ga imajo kulturni in ustvarjalni sektorji v evropskem gospodarstvu pa bi bilo treba predvsem ceniti in prepoznati.

Preverite tudi Osnutek poročila (2015/2328(INI)) Odbora za izobraževanje in kulturo Evropskega parlamenta o izvajanju programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) z dne 17. oktobra 2016.

Evropska komisija je napovedala, da bo med januarjem in aprilom 2017 pripravila javno posvetovanje ovrednotenja programa Ustvarjalna Evropa. Pomeni, da že zdaj začnite pripravljati zapiske o prednostih in slabostih programa, ekipa CED Slovenija pa vas bo pravočasno obvestila, kdaj in kako jih predložiti Komisiji.